DEBAT: Byrådet går imod deres egen lokalplan

Karl Ravn, Lyøvej 30, 3450 Allerød

'Der kan inden for området ikke etableres: Virksomheder eller anlæg, som vil udgøre en trussel mod grundvandet, boliger eller anden miljøfølsom anvendelse'.

Således står der i lokalplanen for Farremosen. Hvordan kan bystyret komme uden om en så klar tekst og ikke respektere sine egne love, men gå stik imod ordlyden, ved at opgradere området til miljøklasse 6/7?

Jeg husker udmærket Karsten Längerichs udtalelse ved borgermødet på Ravnsholtskolen: "Hvis vi har gjort noget ulovligt, så gør vi det bare lovligt."

Klasse 6: Virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Klasse 7: Virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder indrettet til særligt miljøbelastende virksomheder. Asfaltfremstilling: 6–7, cementfabrik: 7, Oliebehandlingsanlæg: 6–7, ophugning el. knusning: 5–7.

Det er sådanne virksomheder bystyret har og vil give tilladelse til lige ovenpå vores rene drikkevand - støj, lugt og kumulative effekter får vi med i tilgift. Støj omkring motorvejen og med udsigt til et knusningsværk så bliver støjen mangedoblet, og hertil kommer så den voldsomme trafikbelastning, som der er udsigt til.

Med hensyn til lugt kan jeg huske dengang, landmændene spredte gylle direkte på markerne, det kunne lugtes helt oppe i byen, vasketøjet kunne man ikke have hængende ude. Svævestøv fra nedbrydning af byggematerialer kan indeholde ting, som er forbudt at anvende i dag, de udgør en kumulativ virkning på omgivelser og miljøet.

De nærmeste boliger ligger mindre end 50 meter fra området og herefter hele Ravnsholt-kvarteret med skoler og børneinstitutioner.

Når vores miljømister Jacob Ellemann-Jensen lover, at nu skal der ryddes op i de gamle giftgrunde, der ligger rundt i landet, så er det ansvarsløst, at man her i Allerød tillader etablering af en ny generations giftgrund. Regeringen har fornylig fået en henvendelse fra EU-kommissionen om, at vi skal tage vores vandmiljø alvorligt.

Publiceret 08 March 2019 09:32