Lea Herdal.

Lea Herdal.

DEBAT: Besparelser på børneområdet

Lea Herdal, Alternativet Allerød

På sidste byrådsmøde blev blev en ny ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet vedtaget.

Udover organisatoriske ændringer betyder den nye struktur en årlig besparelse på ca. 1,3 mio børneområdet/de 0-6 årige.

Da sagen blev behandlet i Børne- og Skoleudvalget indstillede SF og S, at de 1,3 mio anvendes til styrkelse af normeringen på 0-6 års området.

På byrådsmødet havde begge partier dog skiftet mening og stemte for borgmesterens forslag om, at de 1,3 mio. kr. skal indgå som et af Børne- og Skoleudvalgets besparelsesforslag til budget 2020.

Rigtig ærgerligt, for der er behov for flere voksne ude på stuerne med tid til at yde den omsorg og det nærvær, der er så afgørende for at børnene føler sig trygge, trives og dermed kan lege, lære og være i sund udvikling!

Lav den beslutning om. Brug de 1,3 mio til at styrke normeringen i daginstitutionerne nu!

Dette vil, i øvrigt, også være i fin overensstemmelse med de valgløfter, der blev afgivet for mindre end halvandet år siden.

Publiceret 13 March 2019 11:40