'Specielle resurser i form af en såkaldt 'klippekort-ordning' giver en ansat tid til at forestå dette. Byråd: Lad denne ordning fortsat bestå!', skriver Frivilliggruppen Bio Engholm, der består af Engholm Frivillige og Frivillige fra Senior IT.

'Specielle resurser i form af en såkaldt 'klippekort-ordning' giver en ansat tid til at forestå dette. Byråd: Lad denne ordning fortsat bestå!', skriver Frivilliggruppen Bio Engholm, der består af Engholm Frivillige og Frivillige fra Senior IT.

DEBAT: Sæsonen i Bio Engholm er slut

Frivilliggruppen Bio Engholm, der består af Engholm Frivillige og Frivillige fra Senior IT

Frivillige fra Senior IT og fra Frivilliggruppen på Engholm har afsluttet filmforevisning for beboerne på plejecentret Engholm, men kun for denne sæson: Der vises film igen til september.

Når vi kigger tilbage på de to sæsoner, hvor vi indtil nu har vist ældre danske film på storskærmen, så har det glædet os at kunne samle 14-17 beboere hver søndag eftermiddag i storrummet 'Aktiviteten'. Fra de seks enheder på Engholm er de kommet gående, trippende med rollator eller i kørestol, og ind imellem - for lidt må vi sige - fulgt af en pårørende.

Og hvordan er denne aktivitet så blevet til? Det begyndte med, at kommunen bevilligede en ret så kostbar storskærm til et projekt på plejecentret. Efter projektforløbet fik storskærmen fast 'adresse' i Aktiviteten, hvor udefrakommende, visiterede ældre borgere i det daglige bruger den til underholdning med billeder, musik og sang mv.

Men storskærmen ruller også ind imellem til en af enhedernes dagligstuer for der at skabe socialt samvær med fx ønskekoncert, sang og musik eller at se en fodboldkamp, en film eller andet.

Specielle resurser i form af en såkaldt 'klippekort-ordning' giver en ansat tid til at forestå dette. Byråd: Lad denne ordning fortsat bestå!

Som frivillige følger vi opmærksomt kommunens holdning til frivilligområdet, og vi konstaterer, at frivillige er positivt nævnt i det netop besluttede: 'Kommissorium for strategi på ældreområdet.'

Seniorrådet har i sit høringssvar dertil udtrykt:

'I Allerød Kommune yder frivillige i mange sammenhænge en stor indsats. Frivillighåndbogen er overordnet set et godt redskab i rammesætningen. Seniorrådet anser det for vigtigt, at de frivilliges indsats understøttes, hvad angår økonomi, forsikring og udvikling af samarbejdsformer i de sammenhænge, de indgår i.' (citat slut).

I tiltro til denne positive holdning fortsætter vi ufortrødent vores frivilligindsats.

Publiceret 10 April 2019 12:33