Sådan ser et forslag til afgrænsning af fredningsområdet for området nord for Bastrup Sø ud. Illustration: Allerød Kommune

Sådan ser et forslag til afgrænsning af fredningsområdet for området nord for Bastrup Sø ud. Illustration: Allerød Kommune

DEBAT: Fredning eller kæmpegrusgrav?

Lars Juel Sørensen, Barresøgård, Slangerupvej 29

For 3. gang foreslår Bregnebjerggaard Grusgrav v/ Kurt Sørensen udpegning af nyt graveområde på Stålhøjgårds jorde. To gange har Kurt Sørensen fået afslag fra Region Hovedstaden, begge gange var afslaget begrundet med at 'råstofferne var af for ringe kvalitet og en evt. bortgravning (ødelæggelse af landskabet - min formulering) ikke ville stå mål med omkostningerne for området, som i bl.a. Kommuneplanen betegnes som af national geologisk betydning.

Ved hvert afslag åndede naboerne til området lettede op.

SKULLE Kurt Sørensen få tilladelse til at bortgrave Stålhøjgaards jorde vil det betyde, at naboerne til området én efter én vil fraflytte, mens de endnu kan sælge. Hvem vil bo på en skrænt ud til en 20 meter dyb grusgrav med gravemaskiner, sorteringsanlæg, lastbiler, støv og støj?

Således vil grusgraven kunne brede sig - bid for bid – som i et Dominospil, helt frem til Ganløsevej og måske endnu længere, når golfspillerne ikke længere gider at spille golf op til et ørkenområde af grus. Således vil landskabet mellem Nymølle og Ganløsevej blive forvandlet til et stort hul i jorden.

Den eneste sikring af det smukke landskab er en fredning. Det er DN Allerød og Allerød Byråd allerede enige om. Men lodsejerne skal naturligvis bakke fredningsforslaget op – ellers kommer grusgraven - før eller siden ...

Publiceret 16 April 2019 09:31