Fru Lunds Villa.

Fru Lunds Villa.

DEBAT: Spørgsmål til viceborgmesteren

Peter Stauning, Enghaven Nord 12, 3450 Allerød

Der er endnu ikke kommet svar fra viceborgmester Miki Dam Larsen på spørgsmål om nedrivningssager fremført i AllerødNyt den 12. marts 2019.

Som formand for Udvalget for Teknik, Erhverv, Plan og Miljø, afslog du den 23. oktober 2018 en ansøgning om nedrivningstilladelse for en privat villa på Tokkekøbvej med henvisning til Museum Nordsjællands bedømmelse af villaen som bevaringsværdig i klasse 4. Men den 1. november 2018, blot en uge senere, stemte du sammen med budget-forligspartierne for at fastholde beslutningen om nedrivning af Fru Lunds villa, som dog var bedømt et trin mere bevaringsværdig (klasse 3) af Museum Nordsjælland.

Som bekendt førte præcedens fra sagen om nedrivning af villaen på Tokkekøbvej, da borgmesteren blev gjort opmærksom på problemet gennem Lea Herdals indlæg i Allerød Nyt den 3. december 2018, til den pludselige beslutning den 4. december 2018 kl. 11:17 om at skifte fra nedrivning til salg af Fru Lunds villa. En beslutning, som du stemte for ved byrådsmødet den 13. december 2018, hvor du også stemte for at sætte billedskolen ud af villaen allerede ved nytår.

Så mine spørgsmål er nu: Kan du stå på mål for og begrunde dine forskellige holdninger til nedrivning af villaer på henholdsvis Tokkekøbvej og Lyngevej? Kan du forsvare den hovedløse udsætning af billedskolen ved nytårskiftet, som efterlader Fru Lunds villa tom, uopvarmet og uden tilsyn?

Publiceret 14 May 2019 00:00