Lars Bacher.

Lars Bacher.

DEBAT: Ha' tillid, SF

Lars Bacher, K, medlem af Børne- og Skoleudvalget

SF har i valgkampen foreslået, at børn, der ikke er skoleparate, skal have lettere adgang til at starte et år senere.

Ifølge forslaget skal det være forældrene og ikke som i dag kommunen, der bestemmer, om et barn skal vente et år med at begynde i skole.

Konservative i Allerød er fuldkommen enig med SF i, at vi skal have fokus på det enkelte barn. På individet.

Konservative er et socialt parti, og vi har særligt fokus på de svageste i samfundet.

Her adskiller vi os fra de store partier i Allerød.

Mens de vil sprede velfærd ud med gavmild hånd, går vi ind for skattelettelser, der skaber vækst og dermed mulighed for at skabe økonomi til velfærd for de, der trænger.

I Allerød, som ret beset har meget små problemer i forhold til mange steder i Danmark, har vi uddelegeret beslutningskompetencen om børns skolestart til ledelsen for skolerne i kommunen.

Det fungerer efter Konservatives opfattelse godt, og det bekræfter os bare i, at vi kan have tillid til skolerne, lærerne og forældrene og deres måde at løse sager om skolestart på.

Ja, der skal altid være fokus på de svageste i vores samfund. Det fokus har vi i Allerød. Det fokus har Konservative.

Netop derfor har vi fortsat fuld tillid til de fagpersoner, der har ansvaret på området i vores kommune.

Borgere, der føler sig uretfærdigt behandlet, har altid mulighed for at klage til kommunen eller tage fat i deres byrådsmedlem.

Tak til SF for et sympatisk forslag. Det fungerer allerede fint i Allerød, båret af tillid.

Publiceret 16 May 2019 09:12