'Det er jo idioti, at man planlægger at grave en god del af Nordsjælland væk, blot for at etablere både industri og beboelse på kunstige øer i Øresund,' skriver Lars Juel Sørensen.

'Det er jo idioti, at man planlægger at grave en god del af Nordsjælland væk, blot for at etablere både industri og beboelse på kunstige øer i Øresund,' skriver Lars Juel Sørensen.

DEBAT: Råstofplan-løshed 2020

Lars Juel Sørensen, Barresøgård, Slangerupvej 29, 3540 Lynge

Det nye forslag til Råstofplan afstedkommer mange overvejelser:

Jamen, vi skal da have nogle råstoffer? Ja, det skal vi. Men vi skal tænke os bedre om når der skal graves. I årevis er råstofudvinding foregået efter det værste Klondike-princip, dvs: En landmand nærmer sig pensionering og i god tid , rigtig god tid, søger han om at få en gravetilladelse. Nogen gange er tilladelsen så gammel at naboerne slet ikke aner at muligheden er til stede. Indtil en dag hvor gravemaskinerne kommer kørende ...

Således er der, alene i Allerød Kommune, ca. 250 ha som er klar til at blive gravet. Uden hensyn til natur og kulturhistorie og naboer. Alligevel søges der om endnu flere graveområder - aktuelt på Stålhøjgård.

Jamen, det bliver jo godt igen. Ja, måske hvis man kan vente 30-40 år på at alt gruset er gravet væk. Men det er kun i bedste fald- i værste fald varer det længerer tid fordi grusgravsejerne holder grusgravene kunstigt i live ved blot at benytte grusgravene som omlastestationer for byggeaffald og råstoffer fra andre grusgrave. Ligesom hos Bregnebjerggaard og Norrecco.

Jamen, hvad skal vi så gøre? Vi skal måske, for det første, lade være med at anlægge kunstige øer ud for Avedøre Holme og Lynetten. Det er jo idioti, at man planlægger at grave en god del af Nordsjælland væk, blot for at etablere både industri og beboelse på kunstige øer i Øresund!

Ekspropriering er at foretrække fremfor Klondike-metoden

Når man eksproprierer af hensyn til almenvellet – f.eks. anlægger en vej vil det også kun være rimeligt at der eksproprieres områder hvor der skal graves. Således kan der graves efter en overordnet plan der sikrer bedre udnyttelse af ressourcerne og sikrer en efterbehandling og en retfærdig erstatning til de, der bliver berørt af råstofudvindingen. I stedet for, som nu, at risikere 10 forskellige grusgrave i den samme kommune.

Publiceret 16 May 2019 11:45