Temafoto.

Temafoto.

DEBAT: Spørgehjørnet 10, Udgave 9 fortsat

Bille Thøgersen, Elmevej18

Som lovet er Spørgehjørnet tilbage igen og det med en jubilæumsudgave, hvor vi lige som i nr. 9 også giver svar på vore spørgsmål; dette som en særlig service til tungnemme (politikere).

71: Kan man stemme på en kandidat til EU-valget, som ikke forstår, at man ikke kan forlange indeksering af sociale ydelser, når man selv af grøn misundelse har stemt for afskaffelse af løn- og pensionsindekseringen i EU-systemet under påberåbelse af ligebehandling, og når et af EU’s bærende principper er ikke-diskrimination?

72: Kan man stemme på en sådan, som uden dokumentation hævder, at vort offentlige system er en succeshistorie, medens EU-systemet mangler kompetence og fleksibilitet.

73: Kan man stemme på en sådan, som vil indføre et kompetence- og præstationsbaseret vurderingssystem af EU-ansatte, når det altid har eksisteret med årlige vurderinger?

74: Kan man stemme på en sådan, som også vil indføre et system, som tillader særlig talentfulde at springe nogle forfremmelsesled over, når det allerede blev indført for over 10 år siden?

75: Kan man stemme på en sådan, når han ønsker flere ”almindelige europæere” ansat i EU, når alle ansatte er almindelige europæere, når bortses fra, at de er en hel del kvikkere end gennemsnittet?

76: Kan man stemme på en sådan, når han opfordrer til, at alle yngre danske embedsmænd, der beskæftiger sig med EU-sager, skal anmodes om at deltage i Kommisionens optagelsesprøver, og som åbenbart ikke ved, at en sådan er obligatorisk før ansættelse i alle EU-institutioner, og åbenbart heller ikke ved, at en del allerede forsøger, men at de allerfleste danske kandidater dumper på grund af det danske skolesystems uformåenhed, et system, som stort set ikke producerer andet end folkeskoleinvalider?

Svar: Nej, selvfølgelig ikke.

I næste udgave vil denne spørgerunde blive afrundet og en ny påbegyndt.

Publiceret 21 May 2019 00:00