Jesper Holdflod Pallesen.

Jesper Holdflod Pallesen.

DEBAT: Udfordringer på ældreområdet skal besvares med ny strategi

Jesper Holdflod Pallesen, S, formand for og på vegne af Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget

Ældreområdet i Allerød Kommune skal de kommende år udvikles, så kommunen også om 10 og 20 år kan give en tryg ældrepleje til alle, som har behov. Derfor er kommunens første 'ældrestrategi' nu på vej.

Baggrunden og udfordringen er velkendt: Antallet af borgere i målgruppen – det vil sige kommunens ældste borgere – stiger hastigt. Og selvom Allerød-borgerne generelt er friskere end deres jævnaldrende i andre kommuner, så viser al erfaring, at mange alligevel får brug for hjælp på et tidspunkt.

Det politiske ansvar for strategien hører til i Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget.

I udvalget har vi haft mange gode diskussioner om de overordnede mål og rammer for strategien, som vi grundlæggende er enige om. Vi er også enige om, at vi gerne vil udfordres af Forvaltningen undervejs, så vi løbende får mulighed for at prioritere, hvilken retning vi vil gå. Af samme grund er det også vigtigt, at bl.a. Seniorrådet og vores medarbejdere bliver inddraget i processen, så vi får deres perspektiver med.

Den færdige strategi skal bl.a. beskrive den fremtidige organisering af ældreområdet, forholde sig udfordringer med rekruttering og fastholdelse af vores nuværende dygtige medarbejdere samt kommende investeringer i bygninger/faciliteter.

Derudover skal vi ikke mindst forholde os til, hvordan vi som kommune sikrer et fortsat værdifuldt samarbejde med de mange frivillige og foreninger på området.

Opgaven bliver imidlertid ikke spor lettere af, at der fortsat er stor usikkerhed om den fremtidige indretning af hele vores sundhedsvæsen og fordelingen af opgaver mellem kommuner og regioner. Så det vil opfordre vores kolleger på Christiansborg til snarest at gøre klart, så vi kan planlægge langsigtet i kommunerne.

Publiceret 23 May 2019 14:47