DEBAT: Lad være med at forpeste debatmiljøet i Allerød

Grethe Munk, formand for socialdemokratiet i Allerød

I Politiken den 3. juni savner en konservativ folketingskandidat, Nicolaj Bøgh, gammeldags ordentlighed. Det gør jeg også.

Jeg håber hans ønske når til Allerød. For her har nogle konservative (sikkert ikke alle) valgt at føre en uværdig og usympatisk valgkampagne, hvor man går personligt efter Socialdemokratiets folketingskandidat i Rudersdal kredsen - Miki Dam Larsen.

Blandt andet i et debatindlæg fra Carsten B. Rasmussen, som efterfølges af en opfordring til at stemme konservativt. Her påstås at Miki Dam Larsen, ene mand, ødelægger miljøet i Allerød.

Det handler naturligvis igen om Farremosen. I den sag har Miki Dam Larsen hele vejen gennem stemt sammen med et stort flertal i Allerød Byråd. Han har sammen med det samme flertal i byrådet accepteret, at Allerød Kommune ikke kan se bort fra det statslige direktiv, som Fingerplanen jo er. Sammen med flertallet har han også støttet sig på rådgivning fra Niras, Rambøll og advokatfirmaet Horten.

Jeg ved godt, at en gruppe Allerød-borgere, nogle konservative byrådsmedlemmer og vandværkets konservative formand anser sig selv for at vide mere om grundvandsforhold end konsulenterne og kommunens ansatte til sammen. Modsat mener jeg og Socialdemokratiet, at det er mest betryggende at stole på eksperter fra Niras og Rambøll. Disse eksperter konkluderer, at placering af industri i Farremosen overholder alle miljøkrav og ikke forurener grundvandet.

Hvad vi derimod kan se i hele landet nu er, at det er landbrugets brug af sprøjtemidler, som udgør den største fare for vores grundvand. Det burde vi i højere grad beskæftige os med frem for at forpeste debatmiljøet i Allerød.

Publiceret 04 June 2019 00:00