Peter Staunings billedtekst: Luftfotoet viser taget af Musikskolens hovedbygning i nederste venstre hjørne. Bygningen med det hvide tag er Koncertsalen og lige over den ses Fru Lunds villa, som kun ligger 3 m. fra koncertsalen. Kommunens udstykningsplan er vist med røde linier.

Peter Staunings billedtekst: Luftfotoet viser taget af Musikskolens hovedbygning i nederste venstre hjørne. Bygningen med det hvide tag er Koncertsalen og lige over den ses Fru Lunds villa, som kun ligger 3 m. fra koncertsalen. Kommunens udstykningsplan er vist med røde linier.

DEBAT: Endnu et borgmester ikke-svar om Fru Lunds villa

Peter Stauning, Enghaven Nord 12, 3450 Allerød

Spørgsmål stillet til byrådsmødet den 23. maj: ”Var det en rimelig beslutning truffet på byrådsmødet den 13. december 2018, at Billedskolen skulle sættes ud af Fru Lunds villa allerede ved nytår, dvs. midt i undervisningsåret, eller var det et forsøg på at lukke sagen hurtigt? Mener Borgmester og Byråd, at beslutningen var i overensstemmelse med omsorgen for undervisningsaktiviteter udtrykt i den nyligt vedtagne Vision for fremtidens Allerød?”

Borgmester Längerich svarer: ”I forbindelse med budgetforlig 2016-19 blev det første gang besluttet, at der skulle arbejdes med bygningskomprimering af Fru Lunds villa. Efterfølgende er det bekræftet i talrige beslutninger omkring Fru Lunds villa, og det er således ikke korrekt at der er tale om en hurtig lukning af sagen”.

Borgmesteren svarer ikke på de stillede spørgsmål.

Allerød Musikskole tilbyder undervisning og udviklende aktiviteter til børn og unge indenfor musik, dans, drama, og billedskole som supplement til almindelig skolegang. Billedskolen blev stiftet af en forældrekreds i Blovstrød, men flyttet til Vassingerød skole og integreret i Allerøds kommunale Musikskole. Matriklen omfatter foruden Musikskolens hovedbygning en murstensvilla kaldet Fru Lunds villa, som indtil nu har huset Billedskolen og fra 2011 tillige ”Farvegladerne”.

Omkring 2014 blev Musikskolens hovedbygning renoveret med bedre handikap-adgang og toiletfaciliteter med støtte fra en privat donation (Tonna Nielsen) på 2 mio. I 2016 blev der startet opførelsen af en Koncertsal i tilknytning til hovedbygningen. Det totale budget for Koncertsalen var 5.7 mio. kr., hvoraf 4.5 mio. blev doneret fra Tonna Nielsen.

Modstanden mod salg af Fru Lunds villa skyldes dels, at villaen fungerer rigtigt fint som Billedskole og aflaster Musikskolens lokaler, og dels bekymring for købers anvendelse af villaen som motorcykelklubhus eller pizzaria så tæt på Musikskolen (se luftfoto). En borgergruppe har tilbudt at betale driftsudgifter for Fru Lunds villa, så kommunens fortjeneste er kun indtægten ved salg vurderet til 260.000 kr (salgspris 1 mio – salgsudgifter 740.000kr.) uden §6 tilbagebetaling af momsrefusion, dvs reelt ca. 75.000 kr. Er det rimeligt respektfuldt over for undervisningen og generøse private donationer at forringe forholdene for Musikskolen for at tjene 75.000 kr?

Publiceret 07 June 2019 00:00