Martin H. Wolffbrandt.

Martin H. Wolffbrandt.

DEBAT: Ny designmanual: Når vi laver noget skal vi gøre det ordentligt

Martin H. Wolffbrandt, medlem af Allerød Byråd, Teknik-, Erhverv-, Plan- & Miljøudvalget, næstformand

På Teknik-, Erhverv-, Plan- & Miljøudvalgets møde i juni vedtog vi kvalitets- og designmanualer på vejområdet. De tre manualer dækker udstyr & inventar, belægninger på veje stier & fortove samt hastighedsdæmpende foranstaltninger. Fra konservativ side har vi tidligere kritiseret, hvis man f.eks. valgte et 'uensartet udtryk' og renoverede kantsten i den ene side af vejen uden at renovere den anden.

Med kvalitets- og designmanualerne er der nu klare beskrivelser af de rammer, arbejdet skal laves indenfor. Det vil betyde, vi får et mere ensartet udtryk på vejområdet fremover. Det er rigtig godt. Manualerne indeholder klare beskrivelser, som givetvis vil være nyttige i samarbejdet med kommunens leverandører.

Jeg spurgte på mødet ind til og sikrede mig, at det betyder, at kantsten fremover bliver lavet ens i begge sider af vejen. Det bekræftede administrationen, hvilket glædede mig. Vi får altså fremadrettet et mere ensartet resultat ved renovering.

Når vi laver noget, skal vi gøre det ordentligt. Det er præcist den vej, konservative gerne vil. Det understøtter de tre manualer. Derfor er jeg rigtig glad for, at udvalget vedtog dem i enighed.

Publiceret 17 June 2019 13:30