DEBAT: Borgmester Längerich misinformerer – igen!

Peter Stauning, Enghaven Nord 12, 3450 Allerød

Tak til Frederiksborg Amts Avis (24. juni) for en saglig og grundig gennemgang af behandlingen af Fru Lunds Villa ved mødet i Økonomiudvalget den 18. juni. I avisen blev forslaget fra støttegruppen gengivet. Det omfatter et tilbud til kommunen om dækning af driftsudgifter for Fru Lunds Villa som billedskole i 10 år og nævner også, at gældende regler forhindrer billedskole undervisning i villaen, hvis den er privatejet.

Borgmester Längerich har også fået lejlighed til at udtale sig og nævner: "Vi har valgt at takke nej til tilbuddet. For kommunen er den store udfordring ved Fru Lunds villa de forholdsvis høje drifts- og vedligeholdelsesomkostninger." Jamen, de dækkes jo af støttegruppens tilbud! Borgmesteren beretter videre, at villaen er vurderet til 995.000 kr. og nævner, at der gives en anlægsbevilling på 365.000 kr. (ex. moms) til omkostninger i forbindelse med salget. Men borgmester Längerich forbigår, at et alarmsireneanlæg skal flyttes fra sin tinglyste placering på villagrunden. Dette arbejde har forvaltningen tidligere vurderet til en omkostning på 350.000 kr (ex. moms). Men udgiften søges overført til Forsvarets Beredskab, der dog ikke har nogen andel i salget, og så forsvinder udgiften for kommunalpolitikere, selvom den jo stadig skal dækkes af skatteydere.

Hertil kommer, at udgifterne er anført uden moms i forventning om momsrefusion. Men momsrefusion opnået på udgifter, undtagen driftsudgifter, ved kommunalt ejede bygninger indenfor 10 år før et salg, skal betales tilbage med en aftrapning på 10 % pr. år. (§6 i bekendtgørelse om momsrefusion). Det giver så en ekstra udgift på 25% af 365.000 kr., dvs. 87.500 kr, der sammen med de fortiede omkostninger ved sirene flytningen giver samlede udgifter ved salget på 802.500 kr. Og så er der endda ikke medregnet tilbagebetaling af momsrefusion opnået på udgiften ved flytning af sireneanlægget.

Det kan undre meget, at byrådet accepterer borgmester Längerichs misinformation.

Publiceret 25 June 2019 16:15