Købmandshuset på Kollerød Bygade 2 lukkede og blev nedrevet i 1980´erne. Foto: Ole Høegh Post.

Købmandshuset på Kollerød Bygade 2 lukkede og blev nedrevet i 1980´erne. Foto: Ole Høegh Post.

Byvandring i Kollerød

Af
Af Michael Braunstein

 

Søndag 10. juni arrangerer Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune byvandring i Kollerød. Efter de foregående års succesfulde byvandringer i Lynge, Uggeløse, Lillerød og Blovstrød er turen kommet til Kollerød, hvor starten går kl. 14.00 ved boldbanen på hjørnet af Kollerød Bygade og Gl. Kollerødvej. Herfra går man gennem landsbyen med korte ophold ved udvalgte huse og gårde. Undervejs vises fotos af nedrevne og forsvundne ejendomme. Navnet Kollerød består af to led, hvor første led 'Kolle' kommer af mandsnavnet Kolli, der på oldnordisk betyder hoved. Det andet led '-rød' betyder rydning, og Kolli har altså ryddet skoven her. Kollerød nævnes første gang i kilderne i 1274, hvor Peder Ebbesens datter, Cecilie, giver Kollerød landsby til Esrum Kloster. Overdragelsen sker dog ikke så hurtigt som lovet i gavebrevet, for først i 1299 ser det ud til, at Esrum Kloster er ejer af hele byen. Kollerød har altid været en forholdsvis stor landsby, for i 1497 nævnes 9 gårde, og i 1682 var der 11 gårde og 9 huse. Det var også Kollerød, der i lighed med Uggeløse fik en rytterskole i 1720, mens Lillerød måtte vente med at få en skole til 1823. I disse knap hundrede år måtte Lillerøds børn gå til Kollerød for at få undervisning. Kollerød er nok den landsby i kommunen, der bedst har bevaret sin oprindelige byplan, selvom både skole, smedje og købmandsforretning er forsvundet.

Publiceret 07 June 2007 00:00