Foto: Mads Hussing

Foto: Mads Hussing

Borgermøde:

Klart nej til ny butik

På livligt møde med masser af indlæg og klapsalver argumenterede Mogens Durup dog på tilhængernes vegne for en lokalbutik i Ravnsholtområdet

Af
Af Michael Braunstein

Det blev et livligt møde med masser af indlæg og klapsalver fra de 200-250 deltagere, da Allerød Byråd tirsdag aften holdt borgermøde i Borgerportalen. Emnet var en eventuel ny lokalbutik i Ravnsholtområdet, og hovedbudskabet fra mødet var ikke til at tage fejl af: Klart nej til en ny butik, om den så placeres på hjørnet af Rådhusvej/Gl. Lyngevej, i Søparken eller på Lyngsvinget.


Modstander efter modstander tog ordet: "Hør på os og de 2000 underskrifter!". "Nu må I lytte!". "Skal vi have noget, vi ikke bryder os om?"


En mødedeltager udløste klapsalver med dette indlæg:
"Det må være klart for alle, at butikken ikke er et lokalt projekt. Har vi brug for det? Nej! De mennesker, der er mødt op her i dag - og de mennesker, som bor i lokaområdet - vil ikke have det. Anerkend det! Lyt til det!"


Og i sit indledende panelindlæg sagde Leif Hoyby Hansen, Foreningen Aktiv Bymidte Allerød - ligeledes til klapsalver - at de mere end 2000 underskrifter var vendt mod placeringen på hjørnet af Gl. Lyngevej og Rådhusvej.


"Men alle tre placeringer er uønskede og giver ulemper for borgerne, der overskygger fordelene. Vi siger: Nej tak. Det her er ikke kommet fra os, det er Dansk Projekt Invest, der har fået en god idé, og det er sådan set fair nok - idéen er bare ikke god. Ingen har langt til dagligvarer i Allerød, og vi har allerede en nærbutik, nemlig på Enhøjsvej. Oven i hatten skal vi passe på bymidten. Vi må spørge: Hvad er problemet?," spurgte Leif Hoyby Hansen.

Foto: Mads Hussing

Foto: Mads Hussing

"Stort og velbegrundet ønske om at kunne handle lokalt til rimelige priser"

Mogens Durup var som tilhænger af projektet med i mødets panel, og hans indlæg fik også klapsalver med på vejen.


"Jeg taler på vegne af de mange i området, der gerne vil have mulighed for at kunne handle lokalt og tæt på. Vi er en hel del, der ikke har bil. Og mange er ældre og pensionister. Nogle er gangbesværede. Det er også forklaringen på, at der ikke er flere af dem, der er mødt op i dag," sagde Mogens Durup og fortsatte:


"Det er hensynsløst at fratage disse borgere mulighed for at handle lokalt, og det er arrogant at henvise til, at man bare kan handle på nettet. Der er faktisk et stort og velbegrundet ønske om at kunne handle lokalt til rimelige priser. Hvorfor skal vi tvinges til bymidten og lede efter p-pladser og belaste miljøet med bilkørsel?"


"Jeg har svært ved at se Aktiv Bymidte Allerøds formål med at indsamle underskrifter langt væk fra vores lokalområde - det er da et anliggende for os, der bor der, det er vores boliger - og også vores boligers værdi - det handler om."


"Det er ikke rimeligt at tilgodese bymidten på vores bekostning, og en butik på 1000 kvm. kan da ikke påvirke bymidten, når man se på de butikker, der ligger der i dag, og de butikker, der er på vej - og konkurrence er vel sundt?," spurgte Mogens Durup, der fandt, at alternativet med Søparken ikke var så god en løsning trafikalt, og at alternative på Lyngsvinget var uegnet.

Præsenterede ny trafikanalyse

Det er Dansk Projekt Invest (DPI), der står bag butiksprojektet på hjørnet af Rådhusvej og Gl. Lyngevej, og adm. direktør Niels Erik Preisler sad ligeledes i borgermødets panel.


I sit indledende indlæg anførte Niels Erik Preisler, at debatten om sagen havde indeholdt mange postulater og bekymringer.


"Som udgangspunkt taler vi om et relativt stort lokalområde med cirka 3000 mennesker, hvor man er underforsynet med dagligvarer," fastslog han og oplyste, at DPI har fået lavet en trafikanalyse hos firmaet Grontmij.


"Analysen konkluderer, at der er plads til mere trafik på stedet, Gl. Lyngevej er således belastet under 50 pct. af vejens kapacitet. Kun få cyklister krydser Gl. Lyngevej og stedet, hvor der efter planen skal være indkørsel til butikken," sagde Niels Erik Preisler og fortsatte:


"Vi forventer 300-400 biler om dagen med en butik på hjørnet, heraf er hovedparten eksisterende trafik. Analysen siger, at butikken ikke vil medføre problemer med at afvikle trafikken og ikke vil give øget trafik på Gl. Lyngevej nord for indkørslen. Butikken vurderes heller ikke at forringe trafiksikkerheden i forhold til den nuværende trafik."


"Vi tror ikke på, at bymidten vil lide under, at der kommer en butik på stedet, tværtimod vil det være at styrke bymidten at sikre god lokal forsyning," sagde Niels Erik Preisler og påpegede, at der i projektet var taget hensyn til naboerne, bl.a. ved at placere vareindleveringen til butikken ud mod Rådhusvej.

"Tak for et godt og meget klart borgermøde"

Formanden for Allerøds Teknik- og Planudvalg, John Køhler, V, bød på mødet velkommen med en konstatering af, at det var "lidt usædvanligt med et borgermøde før udsendelse af et lokalplanforslag."


"Men vi gør det for at inddrage borgerne, høre jeres ønsker og lytte til jer," sagde han.


John Køhler rundede mødet af med disse ord:


"Tak for et godt og meget klart borgermøde. Vi lytter, naturligvis. Byrådet har været uenig om, hvorvidt vi skulle gennemføre denne proces eller reagere på baggrund af underskrifter og læserbreve. Jeg synes, at borgermødet er en meget stor succes - og taler for sig selv."

Foto: Mads Hussing

Foto: Mads Hussing

Publiceret 11 January 2012 08:00