Nyt busnet på vej i Allerød

Flere ændringer af de lokale busruter i udkast til ny busbetjening i Allerød Kommune. Ny linje 336 mellem Lynge og Enghaven skal erstatte midlertidig taxaordning

Af
Af Peter Klar

Et nyt, forenklet og efter hensigten forbedret net af busruter er på vej i Allerød Kommune.

Udkastet til ny busbetjening blev - med ændringer og tilføjelser af alternativer - godkendt af Teknik- og Planudvalget 31. januar.

Det nye busnet skal ifølge forvaltningens sagsfremtilling løse følgende problemstillinger:

- Linje 335 har for lang omvejskørsel mellem Farum og Lillerød.

- Betjeningen mellem Lillerød og Lynge er i dag kompliceret grundet mange linjer og varierende frekvens.

- Virksomheder i Borupgård og Engholm erhvervsområder efterspørger en mere tilgængelig busbetjening.

- Møllemoseparken, den sydvestlige del af Lillerød og Enghaven mangler i dag busbetjening.

- Generelt er busbetjeningen uoverskuelig for kunderne, mht. frekvenser og forskellige linjevariationer.

Grundpakke med mulighed for til- og fravalg

Udkastet til et nyt busnet består af en grundpakke, der forventes at kunne holdes inden for den økonomiske ramme på 14,8 millioner kroner, og nogle forslag, der kan vælges til eller fra alt efter økonomi.

Derudover er der i udkastet til nyt busnet opstillet scenarier for en servicebus eller ringbus i kommunen og for en genoprettelse af en pendlerbus til Borupgård Erhvervsområde.

Ny linje 336 og udretning af linje 335 og 337

Teknik- og Planudvalget har godkendt et udkast til busnet med følgende indhold:

- En udretning af linje 335 mellem Farum og Allerød Station, således at linjen ses som et reelt kollektivt trafiktilbud mellem de to byer og som en god forbindelse mellem de to S-togsfingre. Linjen servicerer desuden Borupgård Erhvervsområde via Gydevang.

- Oprettelsen af en ny linje 336 mellem Lynge og Lillerød som erstatning for linje 335. Linjen betjener den sydvestlige del af Lillerød ad Rådhusvej/Lyngevej med Skyttevej/Søageren som alternativ linjeføring. I Enghaven ændres linjeføringen til henholdsvis vendepladsen ved Hammersholt Byvej og rundkørslen på Enghave Parkvej, alternativt ad bussløjfe på Enghaven Nord.

- En udretning af linje 337 (Lillerød, Lynge, Uvelse, Hillerød) i Lynge.

- Linje 381 afkortes til Allerød Station på alle afgange, således at der ikke er myldretidsture til Lynge og Uvelse.

- Alle afgange på linje 385 kører ad Sortemosevej, så der ikke er ture gennem Blovstrød i dagtimerne. Linjen omlægges, så den betjener Møllemose idrætsanlæg, Møllemoseparken og Rønneholtparken i en sløjfe, eller også gives linjen alternativ linjeføring fra Møllemosevej til Rørmosevej og tilbage til Kollerødvej.

- Nedlæggelse af den nuværende taxaordning til Enghave Park.

Ubetjente områder tilgodeses i nyt busnet

Grundpakken giver en betjening af områder, der i dag er ubetjente: Enghaven, den sydvestlige del af Lillerød, Møllemoseparken, Møllemose idrætsanlæg, Borupgård Erhvervsområde og Engholm Erhvervsområde.

Antallet af afgange mellem Lynge og Lillerød reduceres i myldretiden og i aftentimerne (reduktion på 1 afgang i timen), mens der opnås bedre betjening i dagtimerne.

Grundpakken medfører dog samtidig, at Blovstrøds betjening reduceres med en afgang pr. time i myldretid, dagtimer og weekend - en betjening der dog fortsat forefindes på Kongevejen.

Vassingerød Industriområde får ligeledes reduceret betjening. Her skæres myldretidsbetjeningen ned fra fire afgange til én afgang i timen, og dagtimebetjeningen fra to afgange til én afgang i timen.

Dialog med følgegruppe

Det reviderede udkast til nyt busnet skal drøftes med den såkaldte følgegruppe 8. februar.

Følgegruppen består af repræsentanter for en bred gruppe af eksisterende og potentielle brugere af den kollektive trafik: Ældrerådet, Allerød Handelsforening, Lynge Erhvervsforening, virksomheder i de tre erhvervsområder, folkeskolerne, Allerød Gymnasium, Allerød Ungdomsskole, Allerød Idræts Union og borgere, der er brugere af "Mit Movia".

Publiceret 01 February 2012 14:00