Her skal busvejen føres igennem, hen over græsarealet, der i dag er ejet af områdets grundejerforening, viser Torben Bang.

Her skal busvejen føres igennem, hen over græsarealet, der i dag er ejet af områdets grundejerforening, viser Torben Bang.

Ny busvej skal forbinde Rønneholt Parkvej og Møllemoseparken

"Håbløst," siger beboer på Cypresvej, som bussen skal køre ned ad. "Opfylder flere ønsker på én gang," siger udvalgsformand

Af
Tekst og foto: Michael Braunstein

En ny busvej skal forbinde Rønneholt Parkvej og Møllemoseparken, så buslinie 385 kan køre fra Kollerødvej og i en ring ind i området, for at ende på Kollerødvej igen. Sådan bliver det i hvert fald, hvis indstillingen fra Teknik- og Planudvalget om nyt busnet i Allerød Kommune følges i Økonomiudvalget og byrådet.
Men den nye busvej på 200-300 meter vækker ikke begejstring på Cypresvej, for busvejen skal efter planen føres ned ad netop Cypresvej. Her skal vejen gå over et areal, der i dag er bevokset med græs - og ejet af grundejerforeningen Allerød Villapark - tæt på villaer på begge sider, for så at slå et sving forbi nye villaer i Møllemoseparken og til sidst blive forbundet med vejen Møllemoseparken.

For enden af græsarealet bygges der netop nu nye huse, så her skal busvejen slå en bue forbi husene.

For enden af græsarealet bygges der netop nu nye huse, så her skal busvejen slå en bue forbi husene.

"Håbløs planlægning"

"Det her skal ikke opfattes som et surt opstød, men at føre en bus ned gennem en stille villavej med børnefamilier - det er da håbløs planlægning," siger Torben Bang, Cypresvej 6.
Torben Bang kan godt forstå, at kommunen ønsker at busbetjene idrætsområdet.
"Men istedet for at lave en ny busvej via Cypresvej, kunne man jo bare lade bussen køre ind på Møllemoseparken og vende - og derefter som i dag køre ind på Rønneholt Parkvej og vende. Det ville give en udmærket betjening af beboerne i området," mener Torben Bang.

Her skal bussen køre ind fra Rønneholt Parkvej og ned ad Cypresvej - for at fortsætte lige ud over græsarealet.

Her skal bussen køre ind fra Rønneholt Parkvej og ned ad Cypresvej - for at fortsætte lige ud over græsarealet.

På plads i april-maj 2013

Formanden for Teknik- og Planudvalget, John Køhler, V, anfører, at den ændrede linie 385 opfylder flere ønsker på én gang.
"Vi får betjent både Rønneholt Parkvej, Møllemoseparken og det nye fodboldanlæg. Det kan naturligvis ikke ske uden det nødvendige vejanlæg, men der vil ikke være noget til hinder for at etablere de 200-300 meter busvej - hvis vi ønsker det. De nye huse i Møllemoseparken betyder blot, at busvejen skal slå en bue."
"Busvejen vil ikke være på plads før april-maj 2013, og til den tid vil det nye klubhus i Møllemoseanlægget også være klar. Flytningen af netop klubhuset gør det logisk at bruge Cypresvej. Man kunne spørge: Hvorfor ikke bruge Violvej? Men så kommer vi ikke i bund på Rønnetholt Parkvej, og desuden skal der bygges for enden af Violvej," siger John Køhler, der godt kan forstå, at beboerne på stedet ikke er vilde med planen.
"Jeg erkender, at det ikke vil være uden gener for et mindre antal beboere, men vi taler altså om to busser i timen i myldretiden. At køre op og ned ad Rønneholt Parkvej og Møllemoseparken, som Torben Bang foreslår, er en relativt dyr løsning transportmæssigt," siger John Køhler.

Publiceret 13 March 2012 17:45