Her skulle en bus-sluse ifølge et konservativt forslag have forbundet Rønneholt Parkvej med 'Hestestien' og Enghave-området - men slusen er ikke længere nødvendig, siger formanden for Teknik- og Planudvalget, John Køhler, V.

Her skulle en bus-sluse ifølge et konservativt forslag have forbundet Rønneholt Parkvej med 'Hestestien' og Enghave-området - men slusen er ikke længere nødvendig, siger formanden for Teknik- og Planudvalget, John Køhler, V.

Køhler:

Vi får meget mere bus for pengene

Stort arbejde bag udspil til nyt busnet i Allerød Kommune

Af
Tekst og foto: Michael Braunstein

"Vi får enormt meget mere bus for pengene. Og vi får mange tusinde flere til at køre med bussen. Vi koncentrerer og prioriterer indsatsen efter, hvor passagererne er. Og vi skaber et let forståeligt system, hvor bussen kører samme vej hver gang, i stedet for mange krinkelkroge. Vi har analyseret og gennemarbejdet det hele særdeles grundigt, men vi kan naturligvis ikke undgå, at nogen vil føle sig generet eller være utilfredse."
Sådan siger formanden for Teknik- og Planudvalget, John Køhler, V, om forslaget til nyt busnet i Allerød Kommune. Et forslag, udvalget netop har indstillet til Økonomiudvalget og byrådet.

Grundpakke til 14,8 millioner kroner

I arbejdet med det nye busnet har det været målet at løse følgende problemstillinger: Linje 335 har for lang omvejskørsel mellem Farum og Lillerød. Betjeningen mellem Lillerød og Lynge er i dag kompliceret grundet mange linjer og varierende frekvens. Virksomheder i Borupgård og Engholm erhvervsområder efterspørger en mere tilgængelig busbetjening. Møllemoseparken, den sydvestlige del af Lillerød og Enghaven mangler i dag busbetjening. Generelt er busbetjeningen uoverskuelig for kunderne.
Forslaget til nyt busnet består af en grundpakke og nogle muligheder, der kan til- eller fravælges, alt efter økonomi. Grundpakken holdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme på 14,8 mio. kr. i 2013.
Grundpakken, som Teknik- og Planudvalget går ind for, består af en række ændringer og justeringer (se faktaboks). Grundpakken giver en betjening af i dag ubetjente områder i kommunen: Enghaven, den sydvestlige del af Lillerød, Møllemoseparken, Møllemose idrætsanlæg, Borupgård Erhvervsområde og Engholm Erhvervsområde. Pakken medfører dog samtidig, at Blovstrøds betjening reduceres med en afgang pr. time, i myldretid, dagtimer og weekend - en betjening, der dog fortsat forefindes på Kongevejen.
Vassingerød Industriområde får ligeledes reduceret betjening. Her skæres myldretidsbetjeningen ned fra fire afgange til en afgang i timen, og dagtimebetjeningen fra to afgange til en afgang i timen.
Widex har gjort indsigelse mod, at busbetjeningen til Vassingerød reduceres kraftigt, idet man ser en stor værdi i at beholde linje 335, så der opretholdes busforbindelse til Allerød og Farum stationer.
Foruden grundpakken indstiller Teknik- og Planudvalget, at tilkøb til 20 minutters drift på linje 335 oversendes til forligspartierne. Karen Gausland, S, tiltrådte grundpakken, men tog forbehold for at betjening af Møllemoseområdet forudsætter, at nordlig vejforbindelse mellem Rønneholtparken og Møllemoseparken etableres.

"Bus-sluse er overflødig"

"Hvis det bliver besluttet at følge forslaget om tilkøb, vil det give Borupgård en bedre betjening. Vi lægger ikke op til at imødekomme Widex' indsigelse, men jeg vil sige, at der måske kan blive tale om senere, der kunne imødekomme indsigelsen," siger John Køhler.
På spørgsmålet om, hvor forslaget om en 'bus-sluse-løsning' for enden af Rønneholt Parkvej er henne, svarer udvalgsformanden:
"Enghaven bliver betjent med grundpakken, og en bus-sluse er ikke noget, der er med i det, vi lægger frem. Der er ikke behov for en bus-sluse - den er overflødig."

Grundpakken, som Teknik- og Planudvalget går ind for, består af:

En udretning af linje 335 mellem Farum og Allerød Station, så linjen ses som et reelt kollektivt trafiktilbud mellem de to byer og som en god forbindelse mellem de to S-togsfingre. Linjen servicerer desuden Borupgård erhvervsområde via Gydevang. Oprettelsen af en ny linje 336 mellem Lynge og Lillerød som erstatning for linje 335. Linjen betjener den sydvestlige del af Lillerød via Rådhusvej/Lyngevej med Skyttevej/Søageren som alternativ linjeføring. Ruten forlænges på hver anden tur til Enghaven, hvor linjeføringen henholdsvis vil være vendepladsen ved Hammersholt Byvej og rundkørslen på Enghave Parkvej, alternativt ad bussløjfe på Enghaven Nord. En udretning af linje 337 (Lillerød - Lynge - Uvelse - Hillerød) i Lynge. Linje 381 afkortes til Allerød Station på alle afgange, således at der ikke er myldretidsture til Lynge og Uvelse. Linien skal køre ad Kongevejen/Nymøllevej. Alle afgange på linje 385 kører ad Sortemosevej, så der ikke er ture gennem Blovstrød i dagtimerne. Linjen omlægges, så den betjener Møllemose idrætsanlæg, Møllemoseparken og Rønneholtparken i en sløjfe etableret med en ny busvej. Nedlæggelse af den nuværende taxaordning til Enghave Park.

Publiceret 14 March 2012 11:45