Busvejen mellem Rønneholt Parkvej og Møllemoseparken skal efter planen starte her for enden af Cypresvej. Foto: Michael Braunstein

Busvejen mellem Rønneholt Parkvej og Møllemoseparken skal efter planen starte her for enden af Cypresvej. Foto: Michael Braunstein

S:

Uafklarede forhold i sag om busvej

Derfor tog Karen Gausland forbehold i Teknik- og Planudvalget

Af
Af Michael Braunstein

Der er en række spørgsmål, der på nuværende tidspunkt ikke er besvaret og som derfor skal afklares, når det gælder en busvej mellem Rønneholt Parkvej og Møllemoseparken. Sådan siger Karen Gausland, S, om baggrunden for, at hun i Teknik- og Planudvalget tog forbehold, da udvalget behandlede sagen om nyt busnet i Allerød Kommune.
Karen Gausland tiltrådte grundpakken, men tog forbehold for at betjening af Møllemoseområdet forudsætter, at nordlig vejforbindelse mellem Rønneholtparken og Møllemoseparken etableres, som det hedder i referatet.
Uddybende siger Karen Gausland:
"Jeg er ikke som sådan modstander af en busvej, men der er for mig at se en række spørgsmål, der skal afklares og beslutninger, der skal tages, inden vi kan lave busvejen."
"Det skal jo kunne lade sig gøre, at vi kan anlægge vejen. Vi skal vide, hvad det koster. Skal der eksproprieres? Har vi pengene til det? Det må jo tages op ved budgetforhandlingerne."
"Jeg mener også, at der må være en høring af borgere, der er berørt af det her, de skal da have mulighed for at ytre sig - og der vil jo netop være beboere i området, der bliver berørt," siger Karen Gausland.
Sagen skal nu behandles i Økonomiudvalget og i byrådet.

null

Publiceret 15 March 2012 12:45