DEBAT:

20 tons og 14 meter lang bus i fast rutefart gennem villakvarteret Cypresvej

Af Søren Ekmann, Cypresvej 35:

Hvis det står til formanden for Teknik- og Planudvalget, John Køhler, V, er det en realitet, at en bus skal køre i fast rutefart på en lille villavej, hvis indstillingen fra Teknik- og Planudvalget om nyt busnet i Allerød Kommune følges i Økonomiudvalget og Byrådet.
John Køhler er her i avisen citeret for at sige:
"Jeg erkender, at det ikke vil være uden gener for et mindre antal beboere”.
Dette er vel det samme som at sige, at trafikplanlægning i den store skala kræver sine ofre, og kan blive en uhyggelig konsekvens af at presse et så stort transportmiddel gennem et villakvarter. Et klasse 3 vejsystem, som ikke er dimensioneret til en sådan kørsel, og for øvrigt heller ikke får fjernet sne om vinteren.
Jeg kan godt se det fristende i at mase en busbane gennem et villakvarter, hvis det sparer anlægsudgifter, især fordi man samtidig undgår at berøre det mere betændte emne ”Rønneholt Parkvejs forlængelse”, som har mange fleres bevågenhed.
Men prøv et øjeblik at betragte Cypresvejs spinkle vejsystem, så er jeg sikker på, at de fleste med en smule fornuft vil komme frem til samme erkendelse: at det ville være et uharmonisk og trafiksikkerhedsmæssigt fejltrin.
De sidste huse i Møllemoseparken tæt på rensningsanlægget er netop ved at blive opført. Udover de velkendte ”dufte” fra vandrensningen, skal de kommende beboere nu også indstille sig på en snoet busbane tæt op af deres bebyggelse.
Jeg ved ikke, hvilken ”økonomibrille” John Køhler havde på, da han lod sig citerer for følgende:
”At køre op og ned ad Rønneholt Parkvej og Møllemoseparken er en relativt dyr løsning transportmæssigt”.
Disse veje er allerede dimensioneret til – om end ikke bustrafik – så dog biltrafik, hvor forlængelsen af Cypresvej er et græsareal, der grænser op til en cykelsti. Så hvor er det lige merudgiften er, ved at lade bussen køre ad de etablerede veje?
Det er en uskik af lade sige friste til at skabe ”smutveje” for tung trafik gennem eksisterende bo- og levemiljøer, og der bør sættes en ære i at skabe en varig og velindpasset løsning uden ”gener for et mindre antal beboere”.

Publiceret 16 March 2012 10:08