Måske slipper Cypresvej for at få en bus ned gennem villakvarteret. Foto: Michael Braunstein

Måske slipper Cypresvej for at få en bus ned gennem villakvarteret. Foto: Michael Braunstein

Nyt forslag om busvej udløser ekstra-møde

Måske slipper Cypresvej for bustrafik

Af
Af Michael Braunstein

Der er kommet et nyt forslag på bordet i sagen om busvejen, der skal forbinde Rønneholt Parkvej og Møllemoseparken, og det kan betyde, at Cypresvej alligevel slipper for bustrafik.
Det nye forslag kommer fra en lodsejer i området, og det handler om en alternativ vejføring delvist på ikke-kommunal jord, hvor bussen føres gennem en sluse for enden af Rønneholt Parkvej, hvorefter den sluttes til Møllemosevej, oplyser 1. viceborgmester og formand for Teknik- og Planudvalget, John Køhler, V.
'Der afholdes derfor et ekstraordinært møde i Teknik- og Planudvalget i næste uge,' skriver John Køhler i et indlæg til Allerød Nyt, hvor han også melder ud:
'Hvis forslaget kan gennemføres tidsmæssigt og økonomisk, er jeg overbevist om, at udvalget også her vælger en løsning, som både sikrer god busdrift og størst muligt hensyntagen til beboerne i området.'
John Køhler understreger, at 'når udvalget alligevel har følt sig nødsaget til at pege på en model, hvor bussen til betjening af Rønneholt Parkvej og Møllemosevej føres igennem ved Cypresvej, er det bestemt ikke fordi, vi ikke også her meget gerne vil tage hensyn til beboerne i området.'
'Det skyldes ene og alene, at vi ikke havde et brugbart alternativ. Alternativet var nemlig at lade bussen køre dobbelt strækning på både Rønneholt Parkvej, Kollerødvej og Møllemosevej. Det ville forlænge busturen så meget, at det kunne blive nødvendigt at indsætte en ekstra bus på strækningen til 600.000 kroner om året,' oplyser John Køhler.

null

Publiceret 19 March 2012 14:19