DEBAT:

Busdrift med færrest mulig ulemper for borgerne

Af John Køhler, 1. Viceborgmester, V:

Kære Søren Ekmann.

I Teknik- og Planudvalget gør vi os stor umage for at sikre optimal busdrift uden at genere kommunens borgere.

Derfor har udvalget hverken fulgt trafikplanlæggernes råd om at føre busser gennem Skyttevej eller Enghaven Nord.

Når udvalget alligevel har følt sig nødsaget til at pege på en model, hvor bussen til betjening af Rønneholt Parkvej og Møllemosevej føres igennem ved Cypresvej, er det bestemt ikke fordi, vi ikke også her meget gerne vil tage hensyn til beboerne i området.

Det skyldes ene og alene, at vi ikke havde et brugbart alternativ.

Alternativet var nemlig at lade bussen køre dobbelt strækning på både Rønneholt Parkvej, Kollerødvej og Møllemosevej.

Det ville forlænge busturen så meget, at det kunne blive nødvendigt at indsætte en ekstra bus på strækningen til 600.000 kroner om året.

Nu er der efterfølgende fra en lodsejer i området fremkommet et forslag om en alternativ vejføring delvist på ikke kommunal jord, hvor bussen føres gennem en sluse for enden af Rønneholt Parkvej, hvorefter den sluttes til Møllemosevej.

Der afholdes derfor et ekstraordinært møde i Teknik- og Planudvalget i næste uge.

Hvis forslaget kan gennemføres tidsmæssigt og økonomisk, er jeg overbevist om, at udvalget også her vælger en løsning som både sikrer god busdrift og størst muligt hensyntagen til beboerne i området.

Publiceret 19 March 2012 13:15