DEBAT:

Konservative vil have den bedst mulige busdrift i Allerød

Af Det Konservative Folkeparti i Allerød:

Konservative vil have den bedst mulige busdrift i Allerød. Intet mindre!

Men det skal ske med skyldig hensyntagen til andre kommunale opgaver, da udgifterne skal dækkes af den fælles kasse.

Vi ønsker, at følgegrupper deltager i arbejdet med bedre busdrift. Foreninger, virksomheder og borgere med interesser i busdriften skal involveres i dialogen, så vi får den mest optimale drift af busserne i Allerød.

De konservative ønsker, at busruterne i Allerød Kommune understøtter både erhvervs- og ældrestrategi.

At kunne blive transporteret til og fra arbejde - også for de grupper, som ikke har råd til egen bil - er en af forudsætningerne for at få folk i arbejde.

For ældre er kollektiv transport nødvendig, når bilen ikke længere er en mulighed.

For kommunen er det også vigtigt at samtænke placering af offentlige tilbud med busruter og køreplaner, så det også er praktisk muligt at komme til og fra - også når bilen ikke er et alternativ.

Vi Konservative mener, at alle muligheder skal på banen for at få de bedste køreplaner, men det skal ske i dialog med brugerne, så bussen kommer alle de mange til gode, som ikke kan køre i bil eller cykle.

Men som også har brug for at komme rundt.

Publiceret 19 March 2012 10:33