Nyt kursustilbud til stille unge på gymnasiet

Samarbejde mellem gymnasiet og ungdomsskolen

Af
Af Peter Klar

Allerød Gymnasium og Allerød Ungdomsskole er gået sammen om at skabe et kursustilbud til unge, der har udfordringer med at sige noget i timerne og til eksamen.

På kurset "Sig noget i timerne og til eksamen" er eleverne i løbet af de sidste to måneder blevet bevidste om, hvad der ligger bag deres frygt for at sige noget.

For mange af deltagerne har det været en lettelse at møde andre i samme situation.

Samtidig har de fået en masse redskaber til at gøre op med andres forventninger og finde modet til at stå ved sig selv.

De har opdaget, at det er muligt at ændre fastlåste overbevisninger om egne evner og værd.

En af eleverne udtaler: "Der er masser af tryghed på kurset, og det er rart at vide, at man ikke er alene og dum, fordi man har denne angst".

En anden siger: "Det giver mig en masse råd og huskeregler for, hvordan jeg skal opfatte mig selv og min præstation".

Marie Louise Hansen, lærer og studievejleder fra AG, udviklede selv et minikursus på gymnasiet for nogle år siden, netop med overskriften "Sig noget i timerne," som mange elever på gymnasiet har haft stor gavn og glæde af.

Hun har været konsulent på dette nye kursustilbud, som er søsat i samarbejde med Allerød Ungdomsskole.

"Det kan være rigtig svært at melde sig til et kursus om at sige noget i timerne, fordi en del synes, det er pinligt, at de har brug for det. Mange elever bliver meget lettede, når de bliver klar over, at der er andre, der har det på samme måde. Der stilles hele tiden krav til eleverne om at vise hvad de kan, det er en del af at være under uddannelse, og derfor bliver det meget et stort handicap ikke at turde sige noget,” siger Marie Louise Hansen.

Gymnasiets rektor Kirsten Schiellerup tilføjer: "Jeg sætter meget stor pris på det samarbejde, vi har med Allerød Ungdomsskole om uddannelse af Allerøds unge, både hvad angår lektiehjælp og nu hjælp til den stille elev til at vove et udviklingsspring. Det giver både mening og sammenhæng. For den enkelte elev er det selvsagt vigtigt, at den rigtige støtte er lettilgængelig og af høj kvalitet."

"Det helt centrale på dette forløb er at styrke elevernes selvværd og selvtillid og give dem konkrete redskaber til at tackle de udfordringer, de møder på deres vej, for eksempel i form af præstations- og eksamensangst," siger coach og samtaleterapeut Ulla Holtze, der sammen med terapeut Heidi Als Ringheim er initiativtager, udvikler og underviser på det nye kursus.

"Forløbet, som består af fem moduler á 2 timer med teori, mange forskellige virkemidler og øvelser, får de unge til at reflektere og se på sig selv fra en anden vinkel samt få øje på egen potentiale," siger Heidi Als Ringheim.

"Med kurset har vi fået fat i den ældre del af Ungdomsskolens målgruppe, og når det lykkes at hjælpe de unge på vej med en undervisning, der giver dem stort udbytte, så er jeg godt tilfreds. Det viser at kurset rammer rigtigt og er med til at løse et problem," siger Alex Lind-Hansen, leder af Allerød Ungdomsskole.

Håbet er at kurset vil blive udbudt på gymnasiet igen til næste skoleår - både i efteråret 2012 og foråret 2013.

Publiceret 20 May 2012 10:00

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV