Miki Dam Larsen.

Miki Dam Larsen.

DEBAT:

By- og boligudvikling skal stoppe afviklingen

Af Miki Dam Larsen, viceborgmester, S, Allerød, formand for Børn- og Skoleudvalget:

Skolelukninger, privatskole og buslukninger er nogle af de scenarier som vi står over for i Allerød Kommune. Dertil slås vi med landets dårligste normeringer på plejecentrene.
Det kalder på et politisk ansvar for at skabe udvikling frem for denne gradvise afvikling.
Jeg har peget på en markant by- og boligudvikling i særdeleshed i Lynge for at kunne ”vende skuden”. En markant by- og boligudvikling kan sikre det rette grundlag for vores skoler og dagsinstitutioner, så de får en størrelse, der kan skabe kvalitet og variation.
Flere borgere vil også skabe et bedre økonomisk fundament for vores fælles goder som buslinjer, biblioteker og trafikinvesteringer. Det skriger til himlen, at Lyngeborgere igen skal via bus-tog-bus i over en time for blot at komme til uddannelse og arbejde i Hillerød. Uvelse bliver tilmed helt afskåret.
Etableres der en privatskole, så vil det udhule vores øvrige folkeskoler, som derfor vil stå over for en endnu skrappere tilpasning meget snart. At nogle politikere kan bifalde denne udvikling er mig en gåde. Hvad er deres vision for de øvrige skoler og de elever, der bliver tilbage?
Skal vi undgå disse afviklingsscenarier, så er det nødvendigt med politisk opbakning til en markant by- og boligudvikling. Vi må udfordre de eksisterende planer og se på muligheder for fortætning og omdannelse af landzone til byzone. Alternativet er en trist afviklingsproces over hele kommunen.

Publiceret 29 May 2015 14:29