DEBAT:

Hjælp til borgmesteren og udvalgsformand

Af Peter Hvidegaard, Havrevænget 11
I forbindelse med at initiativgruppen har annonceret den kommende åbning af en privatskole i Allerød stiller såvel borgmesteren som udvalgsformanden sig undrende og skeptisk i forhold til behovet.

Som far og bonusfar til fem børn i kommunens skoler, vil jeg gerne hjælpe og give et indblik i hvor rationalet og behovet kan ligge. I kan være helt sikre på, at der opleves et behov (og dermed er et). Om ikke andet hos initiativtagerne.

Først og fremmest vil jeg gerne slå fast, at jeg har været rigtig glad for den skole i kommunen, vi har kendskab til. Vi har gode skoler med mange rigtig dygtige lærere. Jeg har mødt de dygtigste lærere, jeg har kendskab til netop her.

Både borgmesteren og udvalgsformanden bryster sig af skolernes gode præstationer sammenlignet med resten af landet. Kære begge, det er jo derfor, at der ingen privatskoler har været i kommunen. Jeg tror desværre, at der er mange som ikke føler sig trygge ved, om det fortsætter.

Et af mine børn går pt i mini-SFO og skal starte i 0. klasse. Det er med måben jeg har kunnet iagttage, hvor langt man ville gå for at skabe en lille teoretisk besparelse. Skoledistrikter blev ændret og familiers ønsker tilsidesat alene for at kunne proppe årgangen sammen på så lidt plads som tilladt. Resultatet for vores barn bliver at årgangen er skåret ned til to klasser, selvom der var fin søgning til tre.

Der er nu startet 57 i mini SFO'en, så hun begynder i en klasse med 28 eller 29 elever. Jeg håber ikke, at der er mange med særlige behov, for så får lærerne en voldsom udfordring eller alternativt kræver det på grund af de store klassetal hurtigt ekstra ressourcer, og så fordufter de teoretisk besparelser hurtigt.

Dette skal foregå I nogle rammer som allerede med mindre antal elever betyder, at der ikke er plads til deres tasker i klasselokalet og læreren kæmper om kap med CO2 alarmen. Begge dele praktisk hverdag for nogle af vores andre børn.

Og hvor er det langsigtede perspektiv?

Med kommunens strategi vil befolkningen stige i kommunen – stige med børnefamilier. Hvor vil man gøre af børnevæksten de næste par år?

Så kommunen må håbe at intentionerne ikke lykkes.

Kære borgmester, Allerød ligger IKKE på under 24 elever per klasse. Allerød ligger som resultat af et bevidst valg og dermed ønske på 28 elever. Både borgmesteren og udvalgsformanden taler næsten i kor om istedet at arbejde sammen om at gøre det vi allerede har bedre. Ved fælles indsats.

Hvor var denne tilgang, da ovenstående valg blev truffet? Kan de ændres?

Publiceret 29 May 2015 11:07