DEBAT:

Vores folkeskoler kunne også få 24 i klasserne igen

Af Merete Langseth, Rørmoseparken 14:

Allerøds skoler er kendt for en høj faglighed, respekt for fællesskabet og et godt forældresammenhold allerede. Men den nystiftede Allerød Privatskole slår sig op på, at de vil have max. 24 i klasserne, og det lyder tiltrækkende for os forældre, hvis børn i år skal starte i en 0-klasse med 27-29 elever.

Men Allerøds folkeskoler og dermed ALLE Allerøds børn kunne også få en lavere klassekvotient, hvis byrådet vil prioritere det i strukturereformen og "den lange process".

Der arbejdes med fem scenarier, og de fire scenarier, der ændrer skolestrukturen fra hvad den er i dag, vil give en besparelse på mellem 2,4 og 10,3 millioner om året i drift. Den helt store besparelse findes ved det drastiske tiltag at lukke en skole. Såfremt byrådet beslutter dette, er det imidlertid kun en meget begrænset del af besparelsen (1,8 millioner), der kommer ved at sammenlægge klasser og stuve eleverne sammen i store klasser – resten er besparelser på bygninger og ledelse. Dvs. selv uden sammenlægning af klasser vil besparelsespotentialet ved at lukke en skole være stort – så lad mig komme med en opfordring til byrådet om at tænke på børnene i dette scenarie:

HVIS det ender med, at der skal lukkes en skole i midtbyen, så hent besparelsen på struktur som lovet. Spar kun på bygninger og administration, ikke på børnene, og lad os få de små klasser igen, så I ruller klassekvotienterne tilbage til 2009-niveau. Dengang var Allerød førende - det var den indskoling, som de nuværende dygtige afgangselever gik i, med max. 24 elever i indskolingen og max. 26 elever derefter. Så vil børnene kunne være i lokalerne, der vil være plads til tilflyttere, der vil blive mindre støj, og som forældre til små skolebørn vil vi genopleve trygheden ved de små klasser. Det fortjener vores børn.

Publiceret 02 June 2015 13:18