Der blev drøftet Ring 5 og transportkorridor i haven hos Ninas Naturcafé, mens myggene sværmede.

Der blev drøftet Ring 5 og transportkorridor i haven hos Ninas Naturcafé, mens myggene sværmede.

Til vælgermøde i upopulær korridor

Der var enighed blandt politikerne om at sætte transportkorridoren i Nordsjælland på dagsordenen efter valget, da Foreningen Nej til Ring 5 holdt vælgermøde mellem sultne myg og brægende får

Af
Tekst og foto: Michael Braunstein

Det handlede om Ring 5 og om den statslige arealreservation i form af en 1 km. bred transportkorridor ned gennem Nordsjælland, da Foreningen Nej til Ring 5 arrangerede vælgermøde 9. juni i haven hos Ninas Naturcafé på Kirkeltevej.

Og her mellem brægende får og et stort antal sultne myg kunne de omkring 200 fremmødte mødedeltagere konstatere, at der nogenlunde var enighed blandt politikerne i panelet.

Det blev slået fast, at projektet Ring 5 er så godt som dødt, og det blev slået lige så fast, at den nordsjællandske transportkorridor bør være et emne for partierne efter valget, med henblik på at fjerne, indskrænke eller revurdere reservationen.

"Vi bør alle arbejde for, at Ring 5 lægges i graven"

"Vi bør alle arbejde for, at Ring 5 lægges i graven og reservationen ophæves," sagde den konservative Mette Abildgaard, der gerne så en del af korridoren anvendt til nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Det samme gav Teis Volstrup, SF, udtryk for, ligesom han slog fast, at "der skal ske noget i næste periode i Folketinget".

"Vi siger nej til Ring 5," fastslog den radikale udenrigsminister, Martin Lidegaard, der talte for, at spørgsmålet om ophævelse af reservationen blev bragt op på et mere principielt niveau på landsplan, "så andre i Folketinget end os, der sidder her, kan stemme for".

"Vi vil invitere til en bred drøftelse af hele spørgsmålet efter valget," sagde Martin Lidegaard.

Maria Reumert Gjerding, Enhedslisten, erklærede, at hun efter valget ville stille et konkret forslag om, at reservationen blev ophævet. "Lad os skrotte Ring 5 og ophæve korridoren," sagde hun.

"Vi ønsker ikke Ring 5," sagde Niels Westy, Liberal Alliance, der også kaldte reservationen "urimelig overfor borgerne i korridoren". Han foreslog, at der blev inført såkaldte 'solnedgangs-klausuler' på arealreservationer.

Jan-Erik Messmann, DF, var også for at fjerne arealreservationen. "Det er uhørt, at den har eksisteret i 40 år. Det her går slet ikke - Ring 5 er død," sagde han.

Christian Poll, Alternativet, fandt, at det var en god idé at tage hele sagen op på et højere plan. "Nordsjælland har en fantastisk natur, og den kan vi gøre noget endnu mere ambitiøst for ved at fjerne korridoren," sagde han.

Stig Grenov, Kristendemokraterne, oplyste, at hans parti er imod Ring 5. "Og vi er også imod at plastre Nordsjælland til med asfalt. Det kan være meget godt at ophæve det her til et principielt spørgsmål, men det kan også betyde forviklinger og forsinkelser for vores lokale sag," advarede han.

Ekspropriationer, bare uden erstatning

"Reservationen bør ophæves. Den fungerer reelt som ekspropriationer, bare uden erstatning, og vi har ikke brug for den infrastruktur, den udlægger areal til. Vi må finde ud af at frigøre så meget af korridoren som muligt. Den skal naturligvis frigives til ejerne, der ejer jorden - hvilket på ingen måde udelukker ønsket om at bibeholde naturområder," sagde Tinne Borch Jacobsen, Venstre.

Nick Hækkerup, Socialdemokraterne, kunne ikke "se gode saglige argumenter for at realisere Ring 5".

"Derimod kan jeg sagtens se alternative løsninger. Vi er imidlertid ikke som jyderne, når det gælder trafikpolitik, og derfor står vi nordsjællandske politikere dårligt i trafikale struktur-diskussioner. Vi har en fælles interesse i Nordsjælland i at tale med én stemme på det her område," sagde Nick Hækkerup og tilføjede:

"Det forekommer underligt og uforståeligt med en arealreservation gennem 40 år, men på den anden side kan vi glæde os over, at i Danmark har vi en restriktiv planlægning, hvor man ikke bare kan gøre, som man vil."

Flere spørgere fra publikum blandede sig i debatten, blandt andet med ønske om handling fra politikerne og påpegning af alternative trafikløsninger.

"Dejligt med lidt klarere svar"

Ved mødets afslutning var formanden for Foreningen Nej til Ring 5, Iben Larsen, glad for mødets forløb.

"Det er dejligt med lidt klarere svar end ved det tilsvarende møde for fire år siden. Jeg hører det sådan, at der blev givet håndslag på, at politikerne vil tage sagen op på den anden side af valget med deres baglande. Vi ved godt, at der stadig venter en lang proces, men vi bliver ved med at presse på for at få svar."

"Vi vil fortsætte arbejdet med vores samarbejdspartnere, og så vil vi stadig arbejde på at få et møde med miljøministeren, som endnu ikke har svaret på vores brev fra oktober. Så længe korridoren og reservationen er der, flyver Ring 5 rundt som et spøgelse i luften," sagde Iben Larsen.

null

Publiceret 10 June 2015 09:36