Skal der være privatskole her? Det er i hvert fald udspillet fra initiativgruppen bag Allerød Privatskole. Foto: Michael Braunstein

Skal der være privatskole her? Det er i hvert fald udspillet fra initiativgruppen bag Allerød Privatskole. Foto: Michael Braunstein

Her vil Allerød Privatskole bo

Initiativgruppen bag privatskolen har søgt om indretning af skole på adressen Bjarkesvej 5 i North Sailes ejendom

Af
Af Michael Braunstein

Hvis det står til initiativgruppen bag Allerød Privatskole, skal skolen indrettes på adressen Bjarkesvej 5. Det er også adresse for virksomheden North Sails A/S, der har indstillet sin produktion af sejl på stedet.

Initiativgruppen har søgt om dispensation fra lokalplan nr. 245 A for Engholm Erhvervsområde til indretning af skole i ejendommen eller alternativt at der udarbejdes en ny lokalplan. Sagen behandles i Teknik- og Planudvalget 17. august.

I sin ansøgning fremhæver initiativgruppen en række argumenter, såsom at ejendommen ligger som nabo til et område, der er udlagt til offentlige formål som skole, gymnasium, børneinstitutioner, sportsplads mv., at der er tale om en central placering i forhold til stisystemer, og at der er et fagligt miljø med gymnasium.

Blandt de øvrige argumenter, der trækkes frem, kan nævnes:

'At der er tale om en situation, hvor en virksomhed er under udfasning, som kan kombineres med en skole under indfasning. At parkeringspladsen ved supermarkedet kan benyttes til aflevering og hentning af børn. At der på sigt er tale om 30–35 ansatte på skolen.'

Anbefaler ny lokalplan

Ejendommen Bjarkevej 5 har et grundareal på 5.682 kvadratmeter og er bebygget med et samlet etageareal på 2.952 kvadratmeter.

Lokalplan nr. 245 A for Engholm Erhvervsområde opdeler det samlede område i to delområder, hvor delområde I kun må anvendes til administration, offentlige formål og boliger til helårsbeboelse, mens område II kun må anvendes til erhverv.

Med hensyn til trafik til og fra ejendommen bør den efter Forvaltningens opfattelse ske fra offentlig vej og sti. Såfremt supermarkedets parkeringsplads skal benyttes til aflevering og hentning, bør det ske efter aftale med ejeren af parkeringspladsen og ved tinglysning af en færdselsret, fremgår det af dagsordenen for mødet i Teknik- og Planudvalget.

Forvaltningen har to forslag til udvalget:

Forslag 1: Sagen oversendes til Økonomiudvalget med anmodning om, at der udarbejdes ny lokalplan, som 'overfører' ejendommen til den gældende lokalplans område I.

Forslag 2: Der meddeles afslag på ansøgningen, idet ejendommen ønskes fastholdt til erhvervsformål i overensstemmelse med gældende lokalplan.

Forvaltningen anbefaler selv forslag 1.

På vej væk fra adressen

North Sails meddelte i september 2014, at man som følge af sammenlægning af North Sails i Europa, USA og New Zealand omstrukturer i Allerød. Produktionen af sejl i Allerød blev indstillet pr. 30 november 2014, og der blev opsagt 14 medarbejdere.

Der er fortsat cirka 15 medarbejdere hos North Sails i Allerød med ansvar for salg- og design af sejl for Danmark, Norge, Baltikum, Polen og Tyskland.

North Sailes vil flytte ud af ejendommen, hvis skoleplanerne realiseres, og leder allerede nu efter andre lokaler, oplyser virksomheden.

null

Publiceret 13 August 2015 11:33