Her vil Allerød Privatskole gerne bo.

Her vil Allerød Privatskole gerne bo.

Udvalg går ind for ny lokalplan på Bjarkesvej

Teknik- og Planudvalget indstiller, at ejendom - hvor Allerød Privatskole gerne vil bo - får status som både erhverv og offentligt formål

Af
Af Michael Braunstein

Teknik- og Planudvalget behandlede 17. august henvendelsen fra initiativgruppen bag Allerød Privatskole, der gerne vil indrette skole på ejendommen Bjarkesvej 5.

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der udarbejdes en ny lokalplan, der 'overfører' ejendommen til et nyt område III, som giver mulighed for både erhverv og offentligt formål.

Lokalplan nr. 245 A for Engholm Erhvervsområde opdeler det samlede område i to delområder, hvor delområde I kun må anvendes til administration, offentlige formål og boliger til helårsbeboelse, mens område II kun må anvendes til erhverv.

Virksomheden North Sailes A/S har indstillet sin produktion af sejl på stedet. Der er fortsat cirka 15 medarbejdere hos North Sails i Allerød med ansvar for salg- og design af sejl for Danmark, Norge, Baltikum, Polen og Tyskland. North Sailes vil flytte ud af ejendommen, hvis skoleplanerne realiseres, og leder allerede nu efter andre lokaler, oplyser virksomheden.

null

Publiceret 17 August 2015 17:15