Lillerød skole skal lukke

14 medlemmer af byrådet er med i et budgetforlig, der indebærer en lukning af Lillerød Skole i 2017

Af
Af Mads Hussing

Lillerød Skole lukker i 2017. Allerød Service lukker og slukker. Kongevejsskolen bliver i nuværende form. Der er mange ting i budgettet for det kommende år, som byrådets politikere har forhandlet sig frem til i den forgangne tid.

14 af byrådets medlemmer har skrevet under på forliget. Det drejer sig om Det Konservative Folkeparti, Venstre, DNA, Dansk Folkeparti, Blovstrødlisten og Lea Herdal, mens Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og John Køhler ikke har skrevet under på budgetforliget.

I teksten til budgetforliget står der, at der lige nu er indskrevet ni spor i de fire skoler i midtbyen, og ifølge prognoserne kan det blive til otte spor på et tidspunkt.

"Lillerød Skole har i dag 640 og Skovvangskole har 420 elever. Ved at sammenlægge disse to skoler får vi en ny skole med 1.060 elever, og ved samtidig at ændre skoledistrikterne, vil vi på sigt få tre bæredygtige midtby-skoler med tre spor. Dermed får vores tre midtbyskoler en størrelse, som kan understøtte faglighed og trivsel, og flere ressourcer til både drift og udvikling," står der i forligsteksten.

Forliget indebærer, at eleverne fra Lillerød Skole overføres til Skovvangskolen, da den nye skole placeres på Skovvangsskolens matrikel.

"Det er en rummelig funktionel skole, som er centralt beliggende i bydelen og tæt på skov. Her er der i dag meget overskydende plads, og klasselokalerne har en god størrelse, der er mange gode faglokaler. Indskolingshus er nyrenoveret. Skolen er derfor god til at danne rammerne om en ny fælles skole, der lever op til fremtidens krav til en folkeskole," står der i forligsteksten.

Løsning i sidste øjeblik

Allerød Nyt erfarer, at langt hen i processen var der enighed om, at Engholmskolen skulle lukkes, og at eleverne skulle fordeles på de andre skoler i midtbyen.

Mandag eftermiddag - den dag, hvor budgettet skulle være færdigt - kom borgmester Jørgen Johansen med et alternativt forslag, der gik ud på at lukke enten Skovvangskolen eller Lillerød Skole. Det var, ifølge Allerød Nyts kilder, et ultimativt krav fra borgmesterens side, at man skulle vælge den skoleløsning.

Børn- og Skoleudvalgsformand Miki Dam Larsen, S, har valgt at stå udenfor forliget, og det skyldtes især beslutningen om at lukke Lillerød Skole.

"Økonomien er slet ikke i orden, og flere skolefusioner truer i fremtiden, fordi denne model ikke løser det hele. Formålet var at skabe en god og langsigtet struktur, men der er ikke ro om økonomien og modellen leverer ikke tilstrækkeligt," siger Miki Dam Larsen, der ikke mener, at man har haft et tilstrækkeligt overblik over, hvad det her indebærer.

"Man skal have tillid til, at sådan en model holder langt ude i årene. Det har jeg ikke til denne løsning. Det er en halv løsning," siger Miki Dam Larsen, der mener, at midtbyskolerne bliver alt for forskellige.

Med løsningen om at flytte børnene fra Lillerød Skole til Skovvangskolen, så kan langt de fleste børn gå i de samme klasser, med de samme elever og de samme lærere.

Hvis man lukkede Engholmskolen og flyttede børnene over på de resterende midtbyskoler, så ville en stribe klasser ændres. Det ville berøre langt flere elever på kort sigt. Det er, ifølge Miki Dam Larsen, grunden til denne beslutning.

"For at undgå en kortsigtet forstyrrelse, så skaber man en dårlig løsning på lang sigt," siger Miki Dam Larsen.

Økonomien i forslaget

Der er stor økonomisk forskel på, om politikerne havde valgt modellen med at lukke Engholmskolen eller Lillerød Skole. Ifølge Allerød Nyts oplysninger, så er der en besparelse på tre millioner kroner over de næste fire år ved at flytte skolebørnene fra Lillerød Skole til Skovvangskolen og samtidig lave nye skoledistrikter.

Hvis man havde lukket Engholmskolen og fordelt børnene ud på de resterende skoler, så havde besparelsen i samme tidsrum været 27 millioner kroner.

Nu i høring

Forslaget til beslutning om at lukke Lillerød Skole og Skovvangskolen, sendes efter budgettets vedtagelse i den lovpligtige offentlige høring i otte uger. Byrådet ventes at vedtage den officielle skolelukning – og oprettelsen af den nye skole – på byrådsmødet 17. december 2015.

Samtidig med beslutningen om at lukke Lillerød Skole, så bliver skoledistrikterne også ændret. Derfor vil alle nye børnehaveklasser i Allerød Kommune starte i nye skoledistrikter fra 1. august 2016.

Lillerød Skole

Lillerød Skole er en af seks distriktsskoler i Allerød Kommune. Skolen ligger midt i byen, ca. 10 minutters gang fra S-stationen.

Det er byens gamle skole, som hurtigt blev for lille og som derfor er bygget til og om adskillige gange.

Lillerød Skoles første skole indviedes 21. januar 1823. Bygningen er beliggende ved Kollerødvej og benævnes 'Gammel Skolegaard'.

I 1910 opførtes en ny skolebygning ved Frederiksborgvej bestående af to klasseværelser, en gymnastiksal og to lærerboliger. Denne skole udvidedes år 1930 samt i 1944 med Bygning 2 og omfattede derefter seks klasseværelser, en gymnastiksal, to faglokaler og fire lærerboliger.

I år 1952 opførtes den anden skolebygning på dette sted, bestående af en selvstændig fløj, der omfattede 12 klasseværelser, fem faglokaler, en gymnastiksal, en foredragssal, bibliotek med læsestue, lærerværelse og kontorer.

I 1962 opførtes Bygning 3 på dette sted på arealer erhvervet fra statens seruminstitut Hvidesten, og fra Prøvesten. Bygningen indeholder 12 klasseværelser, to faglokaler, en gymnastiksal, to mødelokaler, lærerværelse og kontorer.

I 1978 foretog man en modernisering af skolen, idet lærerværelse, adminstrationsområde, skolekøkken og gymnastiksalenes omklædningsrum nyistandsattes, og der opførtes en bygning med kantine, bibliotek og to klasselokaler.

I 1997 opførtes en ny SFO-bygning, og i 2003 indledtes en næsten total renovering.

Kilde: www.lilleroedskole.dk

Publiceret 23 September 2015 17:00