Her er økonomien i Engholm- og Lillerød-modellen

Tallene er fløjet rundt om forskellen på økonomien i Lillerød- og Engholm-modellen

Af
Af Mads Hussing

Der har været mange tal i spil, når parterne har talt om økonomi i forbindelse med lukningen af enten Engholmskolen eller Lillerød Skole.

Allerød Kommune har udsendt beregninger for de to modeller, der viser, at når man tager både drifts- og anlægsbesparelser med for de to modeller, så er der stor forskel i besparelsen.

Her er tallene for at lukke Lillerød Skole.

Her er tallene for at lukke Lillerød Skole.

Lillerød Skole

Tallene viser, at den valgte model med at lukke Lillerød Skole giver en merudgift i 2016 på 8.556.818 kroner. Det er når man medregner driftsbesparelser på omkring 1,8 millioner kroner, anlægsudgifter på 27 millioner kroner, hvoraf man låner sig til de omkring 16,5 millioner kroner.

Andet år er der en samlet besparelse på lige over 2,5 millioner kroner, tredje år en samlet besparelse på lige over 10 millioner kroner, mens i 2019 vil årets besparelse kun være på omkring 125.000 kroner. Der er sat 10 millioner kroner af til en tilbygning af fire klasselokaler på Ravnsholtskolen. Hvis man lukker Lillerød Skole, så vil det de næste fire år give en samlet besparelse på 4.205.420 kroner.

Her er tallene for at lukke Engholmskolen.

Her er tallene for at lukke Engholmskolen.

Engholmskolen

Hvis man derimod lukker Engholmskolen, så vil man i 2016 have ekstraudgifter på 8.063.636. Der sparer man 2,3 millioner kroner på driften, mens man skal bruge 24 millioner kroner på anlæg, hvoraf man låner sig til lige over 13,5 millioner kroner.

I 2017 vil der samlet komme en besparelse på over 6,5 millioner kroner, mens tallet for 2018 er på over 13 millioner kroner. I 2019 er besparelsen igen på lige over 13 millioner kroner.

Hvis man lægger tallene sammen, så vil man kunne se, at den samlede besparelse på både drift og anlæg ved at lukke Engholmskolen vil være 25.038.675 kroner.

Samlet besparelse

Det giver altså en samlet besparelse på drift og anlæg ved at lukke Lillerød Skole på omkring 4,2 millioner kroner, mens besparelsen på drift og anlæg ved at lukke Engholmskolen er på lige over 25 millioner kroner. En difference på præcis 20.833.255 kroner.

Der er dog ingen sikre tal, og det er disse heller ikke. Tallene bliver af Forvaltningen karakteret således:

"Meget foreløbige og skønsmæssige tal, som er afhængige af konkret projektering."

Derudover oplyser Forvaltningen, at der i beregningerne ikke er taget med, at faglokaler bliver renoveret, der vil ikke blive foretaget bygningsmæssige ændringer i de eksisterende bygninger, og der er ikke medtaget udvidelser af P-pladser og andre trafikale forhold.

Den fremtidige drift

De første fire år giver det en besparelse på næsten 21 millioner mere ved at lukke Engholmskolen end at lukke Lillerød Skole.

Også i årene efter vil besparelsen være større ved at lukke Engholmskolen i stedet for at lukke Lillerød Skole, som budgetforligspartierne vil.

De årlige driftsudgifter på skoleområdet vil falde med 11,1 millioner kroner, hvis man lukker Lillerød Skole, mens den årlige besparelse vil være på 14,1 millioner kroner, hvis man lukker Engholmskolen. Dermed vil man spare yderligere tre millioner kroner hvert år ved at vælge at lukke Engholmskolen i forhold til at lukke Lillerød Skole.

Alle tal er fra Allerød Kommunes forvaltning og er offentligt tilgængelige.

null

Publiceret 25 September 2015 15:16