DEBAT:

En vision uden perspektiv

Af Poul L.  Bjerg, Kastanieallé 8, 3450 Allerød
Borgmesteren og en kreds af byrådsmedlemmer har lavet en skoleløsning, som ingen mening giver for Allerød Kommune. Ved en sammenlægning af Lillerød Skole og Skovvangskolen opnås ifølge Allerød Nyt og forligskredsen følgende:

- En minimal besparelse i forhold til det alternative forslag, som var på bordet (dominomodellen)
- Flytning af hele klasser
- Minimal forstyrrelse af de øvrige skoler og uændrede skoledistrikter

Jeg mener, at man fortier, at der vil ske følgende:

- Reguleringer af skoledistrikterne, så der opnås størrelsesmæssigt fornuftige skoler
- Reguleringer af skoledistrikterne, så der opnås rimelige afstande til skole for alle. Hele Rønneholtparken bør for eksempel høre under Engholmskolen
- Lærerflytninger afledt af ovenstående og besparelser
- Investeringer i nye stisystemer, så der opnås sikre skoleveje for alle
- En stor tilstrømning til den planlagte privatskole

De to sidste punkter vil hurtigt æde besparelsen, og den minimale forstyrrelse fordufter i kølvandet på nye skoledistrikter og lærerflytninger.

Dertil kommer, at flytning af hele klasser med lærere fra Lillerød Skole til Skovvangskolen ikke giver mening. Hvis man vil opbygge en ny skole, skal der selvfølgelig ske en reel sammenlægning. Klasser og lærere fra Lillerød Skole skal integreres hurtigst muligt i Skovvangskolen. Ingen har gavn af en "vi og de kultur" i de næste 10 år.

Trist at en vision blev til perspektivløs fusion. Genoptag dog forhandlingerne og gennemfør dominomodellen!

Publiceret 25 September 2015 09:06