Lea Herdal, løsgænger.

Lea Herdal, løsgænger.

DEBAT:

Ja, vi kan flytte hele klasser

Af Lea Herdal, byrådsmedlem, UP
I løbet af det sidste år har Børne- og Skoleudvalget (BSU) afholdt dialogmøder på alle vores skoler og drøftet forskellige scenarier for, hvordan skolerne kunne/skulle tilpasses det faldende elevtal.

Tilbagemeldingen fra BSU har været, at man alle steder pegede på en skolelukning, som den bedste løsning - altså bare det ikke er "vores" skole, der lukkes!

Jeg går ind for modellen med at lægge Lillerød Skole og Skovvangskolen sammen på Skovvangmatriklen, fordi jeg er helt overbevist om, at dette er den bedste løsning for eleverne og for lærerne. På kort såvel som på langt sigt.

Prognosetal og oplysninger fra Skoleforvaltningen viser, at hele klasser fra Lillerød kan flyttes til ny skole sammen med deres lærere. Så, ja klasserne skal flyttes samlet.

I den kommende proces skal skolebestyrelserne, de to nuværende ledelser, elever, forældre, lærere, pædagoger selvfølgelig have medindflydelse på, hvordan sammenlægningen skal føres ud i livet.

Forslaget om, at lukke Engholmskolen, ryste posen, bryde samtlige klasser op for derefter at fordele samtlige midtbyens elever i nye klasser, er efter min mening elendigt og det ville blandt andet have betydet, at omkring 300 elever skulle flyttes fra Lillerød Skole til Skovvangskolen for at gøre plads til de elever, der ville blive flyttet fra Engholmskolen. Anlægsudgifterne i dette forslag er endvidere alt for høje.

At de årlige driftsbesparelser ved at sammenlægge Lillerød-Skovvang ser ud til at være to-tre millioner kroner lavere end ved at lukke Engholm, er af mindre betydning for mig. Elevernes og lærernes trivsel og dermed også mulighed for skabe godt læringsmiljø, både nu og her og i fremtiden, er afgørende for min beslutning.

Publiceret 25 September 2015 08:46