John Køhler, Lokallisten Allerød-Sjælsø.

John Køhler, Lokallisten Allerød-Sjælsø.

Køhler foreslår "Den klassebevarende model"

John Jøhler, Lokallisten Allerød-Sjælsø, har fået foretaget en beregning, som bliver kaldt den klassebevarende model, og som forudsætter at Engholmskolen lukkes

Af
Af Mads Hussing

På Økonomiudvalgsmødet tirsdag morgen har John Køhler en ny model med for skolestrukturen, som han har fået udarbejdet hos Forvaltningen.

"Formålet med dette notat er, at vise, at det er muligt at bevare Lillerød Skole og Skovvangskolen uændret uden hverken ombrydning eller flytning af klasser, selv når der ikke tages højde for etablering af en privatskole. I denne "klassebevarende model" flyttes hele klasser fra Engholm til Lillerød og Ravnsholt uden ombrydning af klasser," står der i notatet.

Modellen er baseret på forvaltningens prognose for elever og antal klasser. Prognosen viser, at behovet for klasselokaler årligt falder med to styk i årene 18/19, 19/20 og 20/21 og falder med ét styk i årene 21/22 og 22/23. Det samlede fald er på otte lokaler, og befolkningsanalysen viser, at der i Lillerød midtby kun er elever til otte spor fra 2017.

I notatet bliver Allerød Privatskole nævnt.

"Dimensionering i de kendte modeller baseres på lokalebehovet i 2017/18. Derved fremstår lokalebehovet større og muligheden for bygningskomprimering mindre end det vil være fremadrettet. Hertil kommer, at der slet ikke estimeres med et elevtal på en privatskole, hvilket er en betydelig fejlkilde, når elevtallet og behovet for lokaler skal gøres op i folkeskolen. Begge disse forhold favoriserer fejlagtigt en model, hvor en relativ lille skole lukkes på bekostning af en større," står der i notatet.

I notatet om den klassebevarende model fremgår det at Ravnsholtskolen fortsætter uændret, men bliver tre-sporet. Den udbygges med 10 undervisningslokaler, og skolen modtager én klasse på hvert trin fra Engholm, dog eventuelt to på et trin.

Det forudsættes at Engholmskolen nedlægges, og at elever flyttes klassevist til Lillerød og Ravnsholt. Skovvangskolen vil fortsætte uændret som to-sporet skole med de eksisterende centerklasser og modtageklasser.

Det forudsættes også, at Lillerød skole fortsætter uændret også med specialklasser, og bliver fem-sporet i en overgangsperiode hvorefter klassetallet falder. Det fremgår af budgetmaterialet, at 10 lokaler kan frigøres uden at påvirke specialklasserne. Skolen modtager to klasser på hvert trin fra Engholm, dog måske tre på et trin. Der sker eventuelt tilbygning med to-fire faglokaler eller anden tilbygning.

Overgang

Der skal findes en løsning i en periode, da notatet viser, at behovet for undervisningslokaler falder frem til 22/23.

"For ikke at overdimensionere antallet af permanente klasselokaler er der derfor behov for overgangsløsninger. Der er i dag opskrevet pænt over 300 børn til Allerød Privatskole, hvilket svarer til mere end 12 klasser. Et forventet elevtal for en privatskole i Lillerød vil være godt 400 elever. Derfor må det forventes, at behovet for undervisningslokaler og dermed for overgangsløsninger enten bortfalder eller reduceres væsentligt. Lillerød skole bliver derfor næppe i praksis fem-sporet," kan man læse i notatet, der dog ikke lægger op til at 'omgøre eller udfordre forvaltningens prognose.'

Det fremgår af regnearket til notatet, at der er behov for otte lokaler i form af pavilloner eller andet i på Lillerød skole i 17/18. Herefter falder behovet. 

Fremtiden

Det fremgår af forvaltningens prognoser, at der fremadrettet kan forventes otte spor i Lillerød midtby. Med etableringen af en privatskole vil den kommunale andel udgøre maksimalt seks-syv spor, altså to skoler, fremgår det af notatet, der dermed konkluderer, at for 'at sikre en hensigtsmæssigt geografisk dækning er det oplagt, at bevare Lillerød og Ravnsholt skoler'.

"Ved Ravnsholt er der med den nye institution etableret optimale læringsmæssige og pædagogiske rammer, og skolens bygninger er samtidig moderne og energivenlige og ligger lige op af naturskønne skovområder. Lillerød Skole er nabo til og danner et sammenhængende læringsmiljø med institutionerne i midtbyen, som er kommunens mest søgte, og hvis beliggenhed matcher travle småbørnsfamiliers behov,” står der i notatet, hvor der til sidst bliver konkluderet:

"Det, den fejlagtigt valgte model lægger op til, er, at de to mindst attraktive bygninger nemlig Engholm og Skovvang bliver fremtidens skoler i Lillerød."

null

Publiceret 28 September 2015 20:20