Næstformand:

"Nødløgn at klasserne forbliver samlet"

Flere budgetforligspartier har sagt eller skrevet, at børnene fra Lillerød Skole vil gå i de samme klasser og have de samme lærere, når de bliver flyttet til Skovvangskolen, men i notaterne fra Allerød Kommune står der, at det kun er 9.klasser, der er fre

Af
Af Mads Hussing

De fleste af budgetforligspartierne har sagt eller skrevet i forbindelse med budgetforliget, at man flytter hele klasser og hele lærerteams fra Lillerød Skole, så børnene kommer til at gå i klasse med de samme som hidtil. Et notat fra Allerød Kommunes Forvaltning viser, at det kun er 9. klasserne, der ikke risikerer at blive blandede klasser.

Borgmester Jørgen Johansen sagde på pressemødet ved indgåelsen af budgetforliget:

"Det er den mest skånsomme måde at ændre strukturen på."

Og han fortsatte:

"Udgangspunktet er, at klasserne forbliver som i dag - også i den nye skole - og sammen med deres kendte lærere."

Løsgængeren Lea Herdal var inde på noget af det samme:

"Vi sikrer, at vi flytter hele klasser," sagde Lea Herdal.

I et læserbrev skriver det konservative byrådsmedlem Martin Wolffbrandt hvorfor, hans parti har valgt at lukke Lillerød Skole i stedet for Engholmskolen.

"I stedet har vi valgt en løsning, hvor de eksisterende klasser bibeholdes."

Det Nye Allerød skriver på deres Facebook-profil om budgetforliget:

"I den valgte model hvor Lillerød Skole lukker og alle elever fra Lillerød Skole flyttes til Skovvangskolen betyder det at alle børn flytter til samme skole, i deres nuværende klasser med deres nuværende lærere," og det fortsætter:

"Hvis Engholmskolen lukker skal 300 elever fra Lillerød Skole alligevel på Skovvangskolen, men med ny klasse og nye lærere i stedet for som nu samme klasse og samme lærere."

Venstres Lone Hansen talte også om skolelukningen ved pressemødet om budgetforliget:

"Vi har fundet en løsning med to skoler, der slås sammen, og jeg er rimeligt tryg ved løsningen - jeg tror på, at det kan blive rigtigt godt, og jeg synes, at jeg kan forsvare den løsning," sagde Lone Hansen, der fortalte, at det eneste hun han havde lovet sin søn, der går på Lillerød Skole, var at klasserne ikke blev splittet.

Forvaltningens notat

I Forvaltningens notat om skolesammenlægningen fremgår, at allerede 1. august 2016 begynder der ingen 0. klasser på Lillerød Skole. De vil alle begynde på Skovvangskolen. I 2017 skal alle elever fra Lillerød Skole så flytte til Skovvangskolen. På det tidspunkt vil 1. klasse og 0. klasse ikke have gået på Lillerød Skole.

Derudover står der om at blande klasser på de andre niveauer:

"9. klasserne blandes ikke. 9. klasserne på Skovvang fastholdes som hele klasser og 9. klasserne på Lillerød flyttes i hele klasser. Dette sker af hensyn til at det elevernes sidste skoleår og afgangsprøverne. Dermed skal kun syv ud af ti årgange, som udgangspunkt, sammenlægges. 1. august 2017," fremgår det af notatet, hvor der også står:

Skolelederen har ansvaret for klassedannelsen på en skole på baggrund af principper vedtaget af skolebestyrelsen. Skolelederen kan derfor overveje, om han/hun vil fastholde eksisterende klasser fra både Lillerød og Skovvang, dér hvor der ikke er besparelser at hente ved klassesammenlægninger."

"Nødløgn"

Thomas Pedersen, Næstformand i Lillerød Skoles Forældreforening og venner samt far til tre piger på skolen, mener ikke, det er garanteret, at klasserne bliver sammen.

"Det undrer os, at nogle af forligspartierne stikker forældre og børn en 'nødløgn'! Ja, at male et skønmaleri om, at 'vi bare flytter fra A til B'. En sådan beslutning vil være op til den nye skoleledelse og skolebestyrelse, som skal drive skolen," skriver Thomas Pedersen og fortsætter:
"Er I virkelig selv så naive, at I tror på at 'A til B', kommer til at ske? Nej, I fører jeres vælgere og ikke mindst børnene bag lyset med den udmelding."

SF's Nikolaj Bührmann har i den forbindelse sendt et spørgsmål til borgmesteren.

"Er det rigtigt forstået at præmissen for skolefusionsdelen af budgettet er, at hele klasser flyttes fra Lillerød til Skovvang. Hvis dette er tilfældet er der så taget højde for det i den driftsøkonomi, som fremgår af beslutningsgrundlaget. Hvis ikke, hvad er så vigtigst for forligsgruppen; kommunens økonomi eller at fastholde hele klasser?".

"Ingen forskel fra i dag"

"Alle klasser bliver rykket i hele klasser og alle lærere bliver rykket med - såvidt det er muligt," siger borgmester Jørgen Johansen, der siger, at der er samme muligheder som nu.

"Vi sammenlægger jo også klasser i dag. Hvis der er for få i klasserne, så kan klasserne blive lagt sammen," siger Jørgen Johansen og fortsætter:

"Jeg kan ikke forestille mig, at en skoleleder vil ændre på de her ting, medmindre det er til gavn for børnene."

null

Publiceret 29 September 2015 09:00