Rasmus Keis Neerbek.

Rasmus Keis Neerbek.

Ø:

Udskyd skole-ændringer i minimum to år

Enhedslisten har sendt forslag til næste byrådsmøde

Af
Af Michael Braunstein

Strukturændringerne på skoleområdet udskydes minimum to år, gerne fire år for at dække overslagsårene. Borgmesteren meddeler KL, at vi hæver servicerammen, og de påtænkte anlægsudgifter på ombygning af skoler overgår til dette. Som buffer kan niveauet i kassebeholdningen sænkes, skulle det blive nødvendigt.

Sådan lyder et forslag fra Enhedslisten, der har sendt forslaget til det kommende byrådsmøde - velvidende at partierne kan afvise punktet grundet overskridelse af tidsfrist, som partiets byrådsmedlem, Rasmus Keis Neerbek, udtrykker det.

Som begrundelse for forslaget anfører Enhedslisten:

'Forslaget om strukturændringer er kørt helt af sporet. Uanset hvilken model der vælges, vil den ske på baggrund af store protester, det kan ingen være tjent med. Der er brug for en timeout, som minimum bør være to-årig - gerne længere - da den evige usikkerhed om skolestruktur er en stor stressfaktor for medarbejdere og elever.'

'Der er indkommet en lang række spørgsmål, som der slet ikke er taget højde for i modellerne, ikke mindst effekten af en evt. privatskole. Enhedslisten mener ikke det er nødvendigt at lukke skoler, men anerkender, at der i processen fra flere parter har været et ønske om, at der skulle lukke en - anden end ens egen - skole.'

'En timeout vil således skabe mulighed for, at der kan skabes større konsensus omkring en frivillig ordning, skulle man fastholde perspektivet om skolelukning', anfører Rasmus Keis Neerbek.

null

Publiceret 30 September 2015 14:34