Allerød Privatskole skal ligge i disse lokaler på Bjarkesvej 5.

Allerød Privatskole skal ligge i disse lokaler på Bjarkesvej 5.

375 børn skrevet op til Allerød Privatskole

Små fire måneder efter første indskrivning, så er der nu skrevet 375 børn og unge op til Allerød Privatskole

Af
Af Mads Hussing

Fra indskrivningen i begyndelsen af juni til nu er der indskrevet 375 børn på Allerød Privatskole. Stillingen som rektor bliver slået op snart, og skolen satser på at blive to-sporet.

"Inden for de første 48 timer efter åbning for opskrivning var over 100 børn opskrevet, midt på sommeren rundede vi omkring 200 opskrivninger og her per 1. oktober har vi rundet 375 opskrivninger på ventelisten. Det er børn fra samtlige folkeskoler i Allerød Kommune samt fra enkelte skoler nabokommunerne," skriver initiativtagerne bag Allerød Privatskole i en meddelelsen til Allerød Nyt.

Initiativtagerne fortæller, at der ha været en massiv opbakning fra Allerøds familier, og det har motiveret dem yderligere til at fortsætte arbejdet

"Vi har løbende orienteret og afholdt møder med lokalpolitikerne og haft foretræde for Børn- og Skoleudvalget, vi har taget kontakt med specialister inden for indretning af skoler og legepladser, ligesom vi løbende er i kontakt med andre sammenlignelige privatskoler for sparring og erfaringsudveksling," skriver initiativtagerne, der forventer, at en lokalplansændring i december 2015 åbner mulighed for at etablere skolen i North Sails lokaler på Bjarkesvej 5.

Bygningen er på 3.000 m2, og der er omkring 3.000 m2 udendørsarealer. Initiativtagerne forventer, at bygningen bliver ombygget med klasselokaler i foråret og sommeren 2016, så skolen er klar til at slå dørene op i august 2016 for de første elever.

"På sigt er det planen at indrette 20 klasselokaler, så vi bliver en tosporet skole fra 0.-9. klasse med op til 480 elever med dertil hørende SFO, faglokaler, lærerværelse og spisefaciliteter. Da det er vores ambition at etablere obligatorisk madordning med egenproduceret frokost, arbejder vi også for at få indrettet køkkenfaciliteter på ejendommen," skriver initiativtagerne, der har fået flere gaver fra private.

"Som privatskole er vi så privilegerede, at vi må tage imod gaver fra firmaer og private, og vi er i den forbindelse glade for at kunne fortælle, at vi løbende får henvendelser fra virksomheder om gratis overtagelse af inventar til brug på skolen. På nuværende tidspunkt har vi modtaget omkring 60 kontorstole, adskillige reoler, garderobeskabe, klaverer og andet, og vi har fået indikationer om flere donationer til skolen af møbler og inventar," lyder det i meddelelsen fra privatskolen.

Der skal snart findes en rektor for skolen, og vedkommende bliver formentlig præsenteret allerede i år.

"Inden for kort tid slås stillingen som rektor op, og det er vores forventning at kunne annoncere navnet på rektor inden årets udgang. Rektor skal være primus motor på udfærdigelse af skolens pædagogiske principper samt deltage i ansættelsen af holdet af dygtige medarbejdere," skriver initiativtagerne, der fortæller, at der ifølge budgetterne skal omkring 150 børn til for at kunne drive en økonomisk rentabel privatskole i Allerød.

"Det er med andre ord vores klare, realistiske forventning, at Allerød Privatskole byder børn og forældre velkomne i august 2016 – og vi glæder os," skriver gruppen, der takker for den store opbakning.

null

Publiceret 01 October 2015 12:45