"Det har været en kaotisk forhandlingsproces - og resultatet løser reelt ikke vores vigtigste udfordringer. Det hårde arbejde er udskudt og venter forude," sagde Miki Dam Larsen.

S:

Tillykke til Lillerød Skole - men ikke til Allerød

"Er skolerne fredet eller er de ikke?," spurgte den socialdemokratiske gruppeformand, Miki Dam Larsen i byrådet

Af
Af Michael Braunstein

"Tillykke til Lillerød Skole. Det har aldrig givet mening af lukke dén skole. Men jeg kan ikke sige tillykke til hele kommunen, for vi er ikke nået i mål."

Sådan sagde den socialdemokratiske gruppeformand og formand for Børn- og Skoleudvalget, Miki Dam Larsen, i en særdeles skarp kritik af flertallets budgetforlig ved torsdagens byrådsmøde.

"Lillerød Skole er indtil videre reddet, men realiteterne giver ikke grund til lettelse. En upopulær beslutning er simpelthen udskudt. Allerød skal spare 130 mio. kr. over de næste fire år, det svarer til skolelukninger, men vi kan ikke finde ud af at lukke bare én," sagde Miki Dam Larsen og fortsatte:

"Vi havde muligheden for at nå delvist i mål, men det forkludrede et flertal. Nu står vi overfor en langsom udsultning af vores allervigtigste samfundsopgaver: Daginstitutioner, skoler og ældrepleje. Disse områder kan bevare deres bygninger, men må de kommende år udsultes af nednormeringer og rammebesparelser."

"Vi har massive udfordringer. Som ansvarlige politikere har vi været med til at pege blandt andet på, at der kunne lukkes en skole, at der kunne nedlægges en svømmehal, at skattenedsættelsen kunne reduceres og at der blev arbejdet videre med en kommunesammenlægning. Det er seriøse forslag, der kunne have bragt os videre, men de er ikke populære."

"Flertallet siger, at der ikke vil ske klassesammenlægninger på tværs af matrikler, men det er skolelederne, der afgør det. Flertallets forlig hænger ikke sammen. Hvilken slags politisk ledelse er det her? Vi foreslog en time out, men det blev afvist. Vi havde håbet at gøre op med byrådets manglende evne til at træffe langsigtede beslutninger, i stedet ønskede vi et fremsynet Allerød."

Miki Dam Larsen anførte, at der med det nye forlig vedtages en dialogproces, han ikke har hørt om, selvom han er formand for Børn- og Skoleudvalget.

"Jeg skal have at vide her, at udvalget ikke har løftet sin opgave - det er noget af det frækkeste, jeg har hørt. Vi fik det endelige beslutningsgrundlag 8. september, og nu bebrejdes vi, at vi ikke tog en beslutning i august. Sagen er, at der er politikere, der havde besluttet sig, inden der var et beslutningsgrundlag."

"Gudskelov gennemskuede borgerne tomheden i den første forligsløsning. Men nu står vi med en ny hovsa-løsning, hvor ledelsen på vores skoler nednormeres, hvor der er markante faglige mangler, og hvor der er valgt en model, ingen anbefalede."

"Hvad er det man vil? Vil man frede skolerne, eller køres de over af næste års store besparelse? Hvilken vision er det, vi skal arbejde videre med i Børn- og Skoleudvalget? Jeg kan ikke få øje på den. Måske Lone, Erling, Poul eller Lea kan forklare mig, hvad der er for en vision og retning, der skal arbejdes efter. Efter at have siddet som blinde passagerer på bagsædet, mens vi andre tog ansvaret for arbejdet med en fremtidig struktur, er I jo pludselig sprunget frem på forsædet – nu er ansvaret jeres. Prioriterer man dryland og tennishal før investeringer i faglokaler? Jeg håber, det er løgn."

"Jeg er skuffet over, at det her gøres til udvalgets problem, fordi man ikke selv nåede i mål. Det er pinligt. Udvalget har løst den opgave, vi fik af byrådet. Men jeg stiller gerne min formandsstol til rådighed, hvis man ønsker det. Jeg arbejder til enhver tid ansvarligt efter de beslutninger, der er truffet, og de linier, der er lagt. Men pt. må jeg sige, at jeg har svært ved at se flertallets retning."

"Det har været en kaotisk forhandlingsproces - og resultatet løser reelt ikke vores vigtigste udfordringer. Det hårde arbejde er udskudt og venter forude," sagde Miki Dam Larsen.

null

Publiceret 09 October 2015 10:41