DEBAT:

Samarbejde mellem Privatskole og Folkeskole om skolebygninger i Lillerød. Eftertanker

Af Peter Stauning, Enghaven Nord 12

Ved budgetmødet på Allerød Rådhus, hvor det blev besluttet at videreføre alle fire skoler i Lillerød, fremgik det af indlæg fra forskellige sider, at den største hindring for et bredt forlig var en forståelig ængstelse hos S, SF, R, DNA og John Køhler for, om der blev tilstrækkelige driftsmidler til at sikre gode forhold og kvalitetsundervisning på skolerne med det snævre budget og manglende besparelser.

Årsagen til debatten om lukning af en kommunal skole var jo forventningen om faldende børnetal i Allerød Kommune samtidigt med Allerød Privatskoles mulige start med over 300 elever skrevet på venteliste. Angiveligt med erhvervelse af North Sails bygning på Bjarkesvej 5 for ombygning i start af 2016 til skolestart ved begyndelsen af skoleåret 2016-17.

Allerød Kommunes Børn- og Skoleudvalg og Allerød Privatskole skal hermed opfordres til at undersøge mulighederne for et nærmere samarbejde. Som grundlag for et samarbejde foreslås det, at Allerød Kommune udlejer en fløj af en af skolerne i Lillerød til Privatskolen f.eks. med et lejemål gældende for budgetperioden 2016-2019 og således, at Privatskolen forestår drift af bygningen og evt. mindre ombygninger (f.eks. egen indgang).

For Allerød kommune fremkommer der herved indtægter fra lejen og samtidigt besparelser på driften for den udlejede skolefløj. Tillige høster kommunen en besparelse for hver elev i Privatskolen, da kommunen kun skal refundere ca. 33.000 kr pr. år til Staten, hvilket er ca. halvdelen af kommunens udgift pr. elev i Folkeskolen. Det samlede provenu kunne anvendes til at støtte driften og kvaliteten af undervisningen for alle skoler.

For Allerød Privatskole forekommer forslaget at give gode muligheder for en rolig opstart i lokaler, der er bygget som skole, uden den store investering, der skal anvendes for at sætte North Sails industribygning på Bjarkesvej 5 i rimelig stand til skoleformål.

Man kunne eventuelt tænke videre til forholdene ved budgetperiodens udløb i 2019. Her vil det stå klart, om antallet af elever til folkeskolerne i Lillerød er så reduceret, at man må lukke en kommunal skole, og Allerød Privatskole kan da overveje, om man helt eller delvist vil overtage de ledigblevne bygninger. Hvis elevantallet i folkeskolerne ikke er faldet, har vi stadig fire intakte kommunale skoler til rådighed.

Publiceret 09 October 2015 16:16