Allerød Privatskole ønsker at låne faglokaler her på Engholmskolen.

Allerød Privatskole ønsker at låne faglokaler her på Engholmskolen.

Allerød Privatskole vil låne faglokaler på Engholmskolen

Ansøgningen behandles i Børn- og Skoleudvalget 27. oktober

Af
Af Michael Braunstein

Allerød Privatskole har ansøgt Allerød Kommune om lån af faglokaler på Engholmskolen. Den ansøgning behandles i Børn- og Skoleudvalget 27. oktober. På forhånd anbefaler Forvaltningen, at svaret til Allerød Privatskole bliver et nej.

I et brev fra Allerød Privatskole hedder det, at man i forlængelse af et foretræde for udvalget forespørger om 'lån af faglokaler på kommunens folkeskoler til skoleåret 2016/2017'.

Det hedder videre i brevet:

'Eftersom at vi arbejder for en placering for skolen på Bjarkesvej 5, og dermed stor geografisk nærhed til Engholmskolen, er det vores primære ønske at få lov til at låne faglokalerne på Engholmskolen - og en indikation for vores ønsker som følger:'

'Billedkunst - 6 lektioner om ugen - foretrukken tidspunkt imellem 08:00 og 14:00. Fysik - 7 lektioner om ugen - foretrukken tidspunkt imellem 08:00 og 15:00. Natur & Teknik - 12 lektioner om ugen - foretrukken tidspunkt imellem 08:00 og 14:00. Idræt (gymnastiksal) - 20 lektioner om ugen - foretrukken tidspunkt imellem 08:00 og 15:00. Musik - 12 lektioner om ugen- foretrukken tidspunkt for 6 af lektionerne imellem 08:00 og 14:00 - og resterende 6 lektioner imellem 14:00 og 16:00. Hjemkundskab - 6 lektioner om ugen- foretrukken tidspunkt imellem 08:00 og 14:00.'

'Vi ser frem til at høre fra jer omkring mulighederne og konditionerne derfor - og ser frem til den fortsatte positive dialog omkring opstart af Allerød Privatskole', slutter brevet.

I dagsordenen for udvalgsmødet 27. oktober opregnes en række 'Konsekvenser for skolerne ved udlån af faglokaler generelt'.

Det anføres blandt andet, at 'udlån af faglokaler betyder tab af fleksibilitet for kommunens folkeskoler', at 'med reduceret adgang til skolens egne faglokaler og idrætsfaciliteter, får skolerne meget svært ved at kunne leve op til folkeskolereformens krav til de faglige undervisningsmål, intentionerne om understøttende undervisning, samt alternative undervisningsaktiviteter for eleverne, og at 'på de større skoler som Engholmskolen, Lynge Skole og Lillerød Skole er der i forvejen et meget stort pres på faglokalerne'.

'Samlet set betyder udlån af faglokaler og idrætsfaciliteter, at skolerne mister deres fleksibilitet og mulighed for at tilbyde eleverne undervisning i faglokaler', hedder det i dagsordenen.

På den baggrund opstiller Forvaltningen to muligheder for Børn- og Skoleudvalget: A: At Allerød Privatskoles forespørgsel ikke imødekommes - og B: At der arbejdes videre med at afdække ledig kapacitet og forhold til kommunalfuldmagtsreglerne med henblik på at sagen rejses på et senere møde.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag A.

Publiceret 22 October 2015 15:30