Privatskole fik nej til at låne faglokaler

Allerød Privatskole kan ikke låne faglokaler på kommunens folkeskoler

Af
Af Mads Hussing

Børn- og Skoleudvalget afviste en forespørgsel fra Allerød Privatskole om at kunne få lov til at låne faglokaler på kommunens folkeskoler.

"Eftersom at vi arbejder for en placering for skolen på Bjarkesvej 5, og dermed stor geografisk nærhed til Engholmskolen - er det vores primære ønske at få lov til at låne faglokalerne på Engholmskolen," skriver Allerød Privatskole til Børn- og Skoleudvalget i deres ansøgning.

Forvaltningen har opridset en række konsekvenser ved at låne faglokaler på kommunens folkeskoler ud til Allerød Privatskole. Konsekvenserne er blandet andet et tab af fleksibilitet for kommunens folkeskoler, mener Forvaltningen.

Hvis man låner lokalerne ud til Allerød Privatskole, så vil kommunens folkeskoler have svært ved at leve op til folkeskolereformens krav til de faglige undervisningsmål, der er kommet øget timetal i nogle fag, og der er kommet flere valgfag. Derfor er der et større behov for, at kommunens egne skoler bruger faglokalerne.

"Hvis Allerød Privatskoles forespørgsel helt eller delvist imødekommes, vil kommunens folkeskoler ikke kunne tilbyde undervisning af egne elever i skolens egne faglokaler og faglokalerne vil ikke kunne anvendes i den understøttende undervisning," skrev Forvaltningen i sagsfremstillingen til politikerne.

Forvaltningen lagde op til, at Børn- og Skoleudvalget skulle træffe beslutning om enten at afvise Allerød Privatskoles forespørgsel eller at arbejde videre med at afdække ledig kapacitet med henblik på at sagen rejses på et senere møde. Forvaltningen anbefalede, at udvalgte afviste Allerød Privatskoles forespørgsel, og det gjorde udvalget også.

Tilstede ved udvalgets møde var Lars Bacher og Marie Kirk Andersen fra det Konservative Folkeparti, Miki Dam Larsen, S, Nikolaj Bührmann fra SF og fra Radikale Venstre Thomas Elkjær. John Køhler fra Lokallisten Allerød-Sjælsø og Jesper Hammer fra DNA var ikke tilstede ved mødet.
 
 

Fakta

Allerød Privatskole vil gerne låne lokaler til: Billedkunst - seks lektioner om ugen Fysik - syv lektioner om ugen Natur & Teknik - 12 lektioner om ugen Idræt (gymnastiksal) - 20 lektioner om ugen Musik - 12 lektioner om ugen Hjemkundskab - seks lektioner om ugen Konsekvenser ved at låne faglokaler ud på kommunens folkeskoler til Allerød Privatskole - Udlån af faglokaler betyder tab af fleksibilitet for kommunens folkeskoler. - Med reduceret adgang til skolens egne faglokaler og idrætsfaciliteter, får skolerne meget svært ved at kunne leve op til folkeskolereformens krav til de faglige undervisningsmål, intentionerne om understøttende undervisning, samt alternative undervisningsaktiviteter for eleverne. - Den nye skolereform betyder blandt andet øget timetal i nogle fag, hvor der er behov for at eleverne har adgang til skolens faglokaler. Det er natur og teknik, idræt og musik. - Der er kommet flere valgfag i udskolingen og dermed et øget behov for faglokaler. - På de større skoler som Engholmskolen, Lynge Skole og Lillerød Skole er der i forvejen et meget stort pres på faglokalerne. Det er ofte faglokalerne som låser for den samlede skemalægning for skolen. Især idræt, fysik/kemi, madkundskab og håndværk/design (håndarbejde/sløjd) har stor betydning for elevernes endelige skemaer. - Blokering af skemapositioner til andre skoler eller foreninger betyder tab af fleksibilitet for skolen. - I forhold til idræt, så anvendes al idrætskapacitet (dvs. hal- og græskapacitet) allerede til idrætsundervisning, og den rest der er tilbage anvendes til at honorere kravet om 45 minutter daglig bevægelse for alle elever. Idræt er i øvrigt blevet prøvefag i den nye skolereform. - Skolerne anvender allerede i dag Lillerødhallerne, Lyngehallerne og Blovstrødhallen i idrætsundervisningen. - Engholmskolen og Ravnsholtskolen anvender egen hal fuldt ud. SFO'erne anvender de få timer i hallerne og idrætssalene der kunne være tilovers i eftermiddagstimerne til bevægelsesaktiviteter, motorisk træning og lege.

Publiceret 30 October 2015 10:47