Her vil Allerød Privatskole gerne bo.

Her vil Allerød Privatskole gerne bo.

Privatskole:

Allerød Kommune afviser dialog

"Vi er meget forundrede og ærgerlige over, at de afviser bare at gå i dialog," mener Allerød Privatskole

Af
Af Mads Hussing

Allerød Privatskole har fået en blank afvisning fra Børn- og Skoleudvalget om at indgå i en dialog, der kunne munde ud i at privatskolen kunne låne lokaler hos en af folkeskolerne. Det undrer Allerød Privatskole sig over.

"Afvisningen om at indgå i dialog er derfor svært at se som andet end et politisk valg," siger folkene bag Allerød Privatskole, der fortæller, at Forvaltningen brugte i deres argumentation for sagsfremstillingen til Børn- og Skoleudvalget at et udlån af lokaler vil gøre det umuligt at leve op til folkeskolereformen.

"Det er tankevækkende, at det er samme forvaltning der bare for to måneder siden med afsæt i samme data mente, at man havde overkapacitet, så der kunne lukkes en skole. Nu hævder de, at ved at give Allerød Privatskole adgang til hvad der modsvarer brugen af faglokaler for ét spor for skoleåret 2016/17, øjensynligt ikke mener, at de kan leve op til folkeskolereformens krav," siger folkene bag privatskolen.

De understreger, at Børn- og Skoleudvalget stod over for valget mellem en blank afvisning eller at beslutte at gå i dialog om eventuelle muligheder.

"Politikerne ville ikke have bundet sig til noget ved at undersøge mulighederne om eksempelvis leje i forhold til lån og hvornår det i givet fald ville kunne udmøntes, hvorefter man så kunne træffe en beslutning baseret på fakta. I stedet valgte BSU ikke engang at gå i dialog," siger initiativtagerne til privatskolen.

De mener, at Allerød Kommune i budgetlægningen for de kommende år valgte at vedtage en mindre drastisk besparelse på skolen, end der var lagt op til, og hvad alle i skoleverdenen anbefalede dem at gøre.

"Dermed kommer til at mangle penge til driften fremadrettet - og enten kommer de kommunale folkeskoler til at blive fortsat udsultet - alternativt kommer de til at lægge klasser sammen på tværs af matrikler for at få økonomien til at hænge sammen. Såfremt de vælger sidste mulighed, vil det yderligere reducere brugen af faglokaler på de kommunale folkeskoler - og der vil derfor være endnu mere ledig kapacitet," mener folkene bag Allerød Privatskole, der derfor har appelleret til formanden for Børn- og Skoleudvalget, om man ikke vil lade være med at lægge sten i vejen for etableringen af privatskolen.

"Visse af de faglokaler, vi har forespurgt på, har sikkert væsentlig mindre kapacitet i dag, end da undersøgelsen blev gennemført i 2014. De bliver for eksempel anvendt til understøttende undervisning efter fuld indfasning af Folkeskolereformen, men det samme argument kan ikke anvendes om eksempelvis fysiklokalerne, som var vores højeste prioritet at få adgang til - og som kræver faguddannet personale for at have adgang til," siger folkene bag Allerød Privatskole og fortsætter:

"Vi kommer til at blive en virkelighed - og vi ønsker samarbejdet og dialogen med kommunen - også fremadrettet - og vi mener, at kommunen samlet set bliver en mere attraktiv kommune med valgmuligheder på skoleområdet, at Allerød Privatskole vil tilbyde et sundt alternativt til den kommunale folkeskole - og at etableringen af skolen vil hjælpe med til at fastholde og tiltrække borgere til Allerød."

Publiceret 03 November 2015 09:45