Allerød Privatskole på biblioteket

Man kan møde initiativtagerne på Allerød Bibliotek 7. november

Af
Af Michael Braunstein

Initiativtagerne til en privatskole i Allerød har på nuværende tidspunkt stillet op foran Allerød Bibliotek til åbne spørgsmål om skolens fremtidige virke alle lørdage i juni måned, til Aktiv Fritid i august og første lørdag i oktober måned.

Erfaringerne er, at interesserede ofte spørger til placering på skolen, skolens obligatorisk madordning, pædagogiske principper, faglighed og antal opskrevne på enkelte årgange, oplyser initiativtagerne.

Lørdag 7. november mellem kl. 10.00-12.00 kan man atter træffe privatskolen, denne gang dog indenfor på biblioteket.

'Vi er naturligvis ligeså interesserede i at orientere om ovenstående interesseområder, som spørgerne har været efter svar. Mange af punkterne influerer på hinanden, hvorfor svarerne også influerer på hinanden', siger initiativtagerne og fortsætter:

'På nuværende tidspunkt arbejder vi for en lokalplanændring, der giver mulighed for at drive skole på Bjarkesvej 5 i de nuværende North Sails bygninger. Lokalerne giver foruden diverse skolelokaler også mulighed for at etablere en kantine, hvor vi på sigt vil etablere egenproduktion af mad til skolens elever.'

'Det er vores ambition, at skolen skal have en madordning med obligatorisk deltagelse allerede for skoleåret 2016/2017 for såvel elever som ansatte, da dette giver nogle pædagogiske, trivsels- og læringsmæssige muligheder, som vi ønsker at gøre til en del af skolens DNA.'

'På det pædagogiske område betyder fællesspisning træning på flere niveauer, herunder almindeligt hensyn til hinanden ved madudlevering og i forbindelse med spisning såvel som sortering af brugt service osv. Lærerne kan følge op på de yngste elevers legeaftaler, og de ældre elever kan få 'storebror/-søster' opgaver, som hjælper ved buffeten og vejleder ved afrydning.'

'For alle elever gælder det, at evnen til læring forøges væsentligt ved indtagelse af energirigtig mad til frokost. På denne måde virker madordningen pædagogisk og til understøttelse af skolens fokus på faglighed og trivsel.'

'Understøttelse af faglighed på andre områder er naturligvis et fokuspunkt, som initiativgruppen arbejder på at belyse yderligere, og der pågår i øjeblikket et arbejde i Initiativgruppen på at yderligere formulere netop det felt i forhold til f.eks. hvilke fag skolen vil styrke og opprioritere time-antal på, en officiel udmelding om at skolen ikke vil have skemalagte UUV (=understøttende undervisning, som den findes i den kommunale folkeskole), og at skolen alene forventes at have frivillig lektiecafé med faguddannede lærere (hvor den er obligatorisk i den kommunale folkeskole) – samlet ud fra en devise om faglig fokusering og kortere skoledage end der er virkeligheden i dag i den kommunale folkeskole.'

'For såvel de pædagogiske principper som faglighed er det vores intention at præsentere nogle grundlæggende principper inden årsskiftet, mens den professionelle uddybning og udmøntning i aktuel skema-lægning afventer ansættelse af en skoleleder og øvrigt personale.'

Et sidste spørgsmål, som initiativtagerne ofte præsenteres for, er, spørgsmål vedrørende placering på opskrivningslisten – ofte formuleret som 'Kan jeg være sikker på, at der er plads, hvis vi laver en opskrivning?'.

'Vi kender selvsagt antallet af opskrevne på ventelisten (primo november 435 børn i alderen 0 til 14 år), men selve indskrivningen som foregår til foråret 2016 efter individuelle elev/familie-samtaler vil give et mere præcist svar på det reelle antal elever, vi kan forvente starter op på skolen', lyder svaret, der fortsætter:

'Under seneste tids uro på skoleområdet har vi fået op imod 100 opskrivninger, som vi reelt ikke ved om alene er reaktioner på den politiske udmelding om lukning af en skole – en slags forsikring mod ændringer, som så viste sig ikke at blive en realitet – eller et reelt ønske om at skifte til Allerød Privatskole til skoleåret 2016/17. Det betyder at vi desværre har rigtigt svært ved at svare fyldestgørende på spørgsmålet om, hvorvidt man kan være sikker på en plads, hvis man lader sig skrive på ventelisten. Først ved indskrivningen til foråret vil vi kende det reelle billede.'

null

Publiceret 06 November 2015 12:47