Første tilladelse til at lave skole på Ny Allerødgård er givet fra Teknik- og Planudvalget.

Første tilladelse til at lave skole på Ny Allerødgård er givet fra Teknik- og Planudvalget.

Udvalg sagde ja til privatskolen

Tirsdag sagde Teknik- og Planudvalget i første omgang ja til, at Allerød Privatskole kan lave skole på Ny Allerødgård

Af
Af Mads Hussing

Allerød Privatskoles planer om at flytte ind på Ny Allerødgård kræver en dispensation fra lokalplanen. Første etape til at få den, fik Allerød Privatskole tirsdag, da Teknik- og Planudvalget besluttede der skal gennemføres naboorientering med to uger frist for afgivelse af bemærkninger om ansøgningen om indretning af skole.

I sagsbeskrivelsen står der, at ejendommen oprindeligt var en landbrugsejendom og bolig for ejeren af Blovstrød Teglværk. I 1981 kom en ny lokalplan, der indebar, at bygningerne kunne anvendes til offentlige formål, og derefter blev stedet benyttet som et hjem for unge autister.

I 2001 kom endnu en ændring i lokalplanen, da Allerød Kommune afhændede stedet, og det kunne nu bruges som domicil for Sjælsø Gruppen. Forvaltningen skriver også, at indretning af undervisningslokaler og skole er således en del af ejendommens historie.

Forvaltningen kom med tre forslag, og Teknik- og Planudvalget kom frem til, at der nu skal gennemføres en orientering af naboerne, og der er en frist på to uger for at komme med bemærkninger til ansøgningen om at indrette en skole.

null

Publiceret 04 February 2016 07:00