41-årige Mikkel Kofod Løvenhøj skal være skoleleder på Allerød Privatskole.

41-årige Mikkel Kofod Løvenhøj skal være skoleleder på Allerød Privatskole.

Mikkel bliver leder af Allerød Privatskole

Allerød Privatskole har ansat den 41-årige Mikkel Kofod Løvenhøj som leder af skolen

Af
Af Mads Hussing

Initiativgruppen bag Allerød Privatskole har nu indgået kontrakt med skolens kommende leder, den 41-årige Mikkel Kofod Løvenhøj.
Mikkel og de øvrige kandidater har været igennem en længere ansættelsesproces inklusiv tests, for at initiativgruppen har haft det bedst mulige grundlag at træffe en afgørelse på, skriver skolen i en meddelelse til Allerød Nyt.

"Ansættelsen af den helt rigtige skoleleder har været altafgørende for os. Mikkel har i den grad overbevist os om, at han fuldt ud besidder de faglige og menneskelige egenskaber, der skal til som skoleleder på Allerød Privatskole," siger bestyrelsesformand Kim Zillo Rokamp fra Allerød Privatskole.

"Jeg har en drøm om at være med til at skabe en skole fra grunden. Det er både et meget stort arbejde, men også et privilegium på grund af muligheden for at præge tingene fra starten. Allerød har mange ressourcestærke forældre, som har lyst og overskud til at involvere sig og gå i dialog, hvilket er et vigtigt grundlag for en god skole. Jeg glæder mig til mødet med både børn og forældre i Allerød og til samarbejdet omkring Allerød Privatskole," siger den nye skoleleder, der skal arbejde hårdt de kommende måneder for at gøre skolen klar til skolestart efter sommerferien.

"Det er vigtigt for mig at skabe en struktur, så skolen er klar til at tage godt imod de mange nye elever, der starter her til sommer. Ud over de praktiske tiltag med de fysiske rammer, så er det af største betydning, at skolen har de rigtige lærere med både en høj grad af faglighed og undervisningskompetence. Samtidig er trivslen hos det enkelte barn og i klassen essentiel. I starten vil jeg lægge vægt på, at få etableret fællesskabet, både klassevis og for skolen som helhed," fortæller Mikkel Kofod Løvenhøj, der både sætter det faglige og det sociale meget højt.

"Jeg vil arbejde for, at skolen får en høj faglighed understøttet af en stærk trivselsprofil med for eksempel buddy-ordninger og legepatruljer. Der skal være fokus på at møde eleven der, hvor han eller hun er, således at de faglige udfordringer giver den enkelte eleve oplevelsen af fremgang og succes. Fagene Natur/Teknik samt Design/Håndværk er i den kommunale folkeskole sammenlagte fag, som jeg gerne så opdelt i deres oprindelige fag - biologi, geografi og fysik/kemi samt håndarbejde og sløjd. Derved får eleven mulighed for at blive undervist af en linjefagsuddannet lærer, der brænder for det enkelte fag. Ligeledes er det vigtigt for mig, at kreative fag som drama og musik får plads på skolen. Det giver eleverne mulighed for at optræde og få modet til at stå frem. Min erfaring er, at børnene i de mindre klasser ikke vinder med lange skoledage. Jeg vil derfor lægge vægt på kvalitet frem for kvantitet, hvilket blandt andet vil vise sig i færre lektioner om ugen, end Folkeskolereformen har pålagt den kommunale folkeskole," siger den nye skoleleder, som vil gøre Allerød Privatskole kendt for både det faglige og sociale.

"Allerød Privatskole skal være kendt som et sted, hvor man gør sig umage fagligt, men også umage med at skabe et trygt og roligt miljø, hvor man passer på hinanden og hjælpes ad – et sted der er rart at være," siger Mikkel Kofod Løvenhøj.

Mikkel Kofod Løvenhøj tiltræder stillingen som skoleleder på fuld tid fra 1. april 2016. Han kommer fra en stilling som viceskoleleder på Rungsted private Realskole – en privatskole, der i mange år har været placeret helt i top i diverse karakterstatistikker.

Mikkel Kofod Løvenhøj har i sine yngre år spillet fodbold på professionelt niveau blandt andet på u-16 og u-18 landsholdet samt været kontraktspiller i Superligaen for Næstved IF.

Mikkel Kofod Løvenhøj har en personlig passion for musik, særligt klaver, og har alle årene spillet til morgensamlingerne på Rungsted Private Realskole – denne tradition vil han videreføre til Allerød Privatskole. Privat er Mikkel Kofod Løvenhøj gift og bor sammen med Pernille i Skævinge og sammen har de fire børn i alderen seks til 11 år.

null

Publiceret 18 February 2016 06:00