Sådan ser Lego-modellen af Waterville ud.

Sådan ser Lego-modellen af Waterville ud.

Lynge Overdrev Vandværk i Det Hvide Hus

Lokal repræsentation, når den danske vandsektor i dag fremviser den danske vandmodel i Washington

Af
Af Michael Braunstein

På FN's internationale vanddag i dag, tirsdag 22. marts, fremviser den danske vandsektor en Lego-model over den danske vandmodel i Det Hvide Hus i Washington. Lynge Overdrev Vandværk er repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Søren Hvilshøj, der også er global markedsdirektør i Rambølls vanddivision.

Det Hvide Hus er rammen om vandtopmødet 'White House Water Summit'. Målet er at demonstrere løsninger, der kan bringes i spil til at hjælpe USA med at løse dets alvorlige udfordringer på vandområdet.

Miljøstyrelsen har sammen med den danske ambassade sikret Danmark en mulighed som de eneste ikke-amerikanere for at demonstrere førende løsninger inden for vand og klimatilpasning. Og konsortiet har fået bygget en omfattende Lego-model, der demonstrerer de danske løsninger fra kortlægning af grundvandet over en effektiv vandforsyning til en energiproducerende spildevandsrensning.

Konsortiet består af Leif Koch, Kamstrup, SkyTem, Rambøll, DHI, AVK, Danfoss, Grundfos, Danske Vandværker, DANVA, VandTek2016/MCH og State-of-Green.

Ifølge Rambølls globale markedsdirektør, Søren Hvilshøj, der altså også er bestyrelsesmedlem i Lynge Overdrev Vandværk, har ikke blot Danmark, men også Lynge Overdrev Vandværk virkelig noget at byde på i international sammenhæng.

"Et af de store problemer i USA er, at der flere steder går ret meget vand til spilde på dets vej fra vandværk til forbruger – ofte omkring 20-30 procent. I Danmark har vi et markant lavere vandspild, og med et vandspild de seneste ti år på under 1 procent kan Lynge Overdrev Vandværk i høj grad tjene til inspiration 'over there'," siger Søren Hvilshøj.

Den Lego-model, der bliver præsenteret i Washington, er sat sammen af i alt 20.000 legoklodser. Waterville har en 1,5 meter høj skyskraber med dansk og amerikansk flag, en svævende helikopter, som laver grundvandsundersøgelser til vandressourcebeskyttelse, en bred vej med lokal afledning af regnvand til øget grundvandsdannelse, et renseanlæg som producerer energi, et vandløb som infiltrerer det rensede spildevand, og en komplet undergrund med vandværk og grundvandsboring foruden et lækkende vandrør, som netop er ved at blive repareret for at mindske vandspildet i byen Waterville.

Publiceret 22 March 2016 11:00