Her hilser Erik Tingleff Larsen på daværende forsvarsminister Nicolai Wammen, der besøgte Weibel Scientific i februar 2015.

Her hilser Erik Tingleff Larsen på daværende forsvarsminister Nicolai Wammen, der besøgte Weibel Scientific i februar 2015.

Nekrolog:

Radar-pioner er død

Erik Tingleff Larsen, 73 år, Hørsholm, er død 30. november 2016

Allerød Nyt har modtaget følgende ord fra Weibel Scientific:

Erik Tingleff Larsen, civilingeniør i fysik og HD i regnskab, var grundlægger og ejer af radarvirksomheden Weibel Scientific A/S, og virksomheden blev hans livsværk.

Det lå allerede tidligt i kortene, at den visionære ingeniørstuderende ville sætte sig varige spor. Allerede i 1977, tre år efter han blev uddannet civilingeniør, startede Erik Tingleff Larsen virksomheden Weibel i Valby med tre medarbejdere.

I dag ligger Weibel Scientific A/S i Allerød, beskæftiger 100 medarbejdere og omsætter årligt for et trecifret millionbeløb. Gennem årtier var Erik Tingleff Larsen både arbejdende direktør og bestyrelsesformand for den succesrige virksomhed.    

Med Erik Tingleff Larsen i spidsen er Weibel Scientific blevet verdensledende inden for udvikling og produktion af Doppler-radarer og eksporterer til hele verden. Det internationale gennembrud skete allerede i virksomhedens første år, takket være Erik Tingleff Larsens ihærdige indsats og fremsynede tankegang.

Erik var langt forud for sin tid, og hans visioner om at skifte fra analog til digital signalanalyse skulle vise sig at være af strategisk afgørende betydning for Weibels succes.  

Det visionære kombineret med solid forretningssans var kendetegnende for hele Erik Tingleff Larsens virke. Hans fokus på forskning, udvikling, produktion, salg og kvalitet gik forud for alt og har været fundamentet for Weibels enorme succes og solide resultater gennem årene.

Evnen til at fokusere var et vigtigt succeskriterie i Erik Tingleff Larsens virksomhedsfilosofi. Modet og lysten til at gå nye veje og en stædig insisteren på at turde og ville skabe produkter, der ikke tidligere har været mulige at fremstille, har hele tiden drevet ham og virksomheden fremad.

Nysgerrigheden for at eksperimentere og opfinde gik som en rød tråd gennem hele Erik Tingleff Larsens professionelle liv. Det har ført til store teknologiske landvindinger, blandt andet den ære at levere radarer til NASAs rumprogram. NASA kontaktede Weibel, fordi Weibels radarer var de bedste til at overvåge opsendelserne af rumfærgerne og styrke sikkerheden for astronauterne.   

Fly og flyvning har gennem mange år haft Erik Tingleff Larsens interesse, og i 1992 tog han derfor pilotcertifikat og senere også helikoptercertifikat. Som kaptajn på Weibels jetfly udvidede Erik salg og marketing og globaliseringen tog weibel.dk fart.

Sejlsport var også en af hans helt store personlige passioner, både som udøvende og som tilskuer. Erik Tingleff Larsen ydede økonomisk støtte til både sejlere og sejlklubber.  

I 2012 modtog Erik Tingleff Larsen Dansk Industri Hovedstadens initiativpris. Denne blev overrakt med tak for den forskning og innovation, som Erik Tingleff Larsen og Weibel Scientific har bidraget med gennem fire årtier. Senere fulgte Kong Frederik IX’s hæderspris for fortjenstfuld eksportarbejde.

Erik Tingleff Larsen var også en trofast støtte for Kronprins Frederiks Fond, DanmarkAmerika fondet og har siden 2010 støttet Verdensnaturfonden under HKH Prins Henrik. Erik Tingleff Larsen har støttet mange velgørende formål.  

Fra ægteskabet med professor, dr.med. Pia Munkholm Larsen efterlader Erik Tingleff Larsen sig udover tre børnebørn og to svigerbørn, to voksne børn, cand.jur. advokat Tina Munkholm Larsen Møller og cand.polit. Thomas Munkholm Larsen, som begge fører Weibel Scientific videre.

Sidstnævnte er bestyrelsesformand og en del af ledelsen og Tina Munkholm Larsen Møller, som er næstformand i bestyrelsen, varetager HR. Familien fortsætter således Erik Tingleff Larsens livsværk i ånd og gerning.

I de sidste år boede Erik sammen med sin kæreste Birthe på bopælen i Hørsholm, hvor han sov stille ind 30. november efter længere tids sygdom.

null

Publiceret 05 December 2016 16:15