Et vigtigt skridt er taget på Christiansborg mod motovejsforlængelse. Arkivfoto

Et vigtigt skridt er taget på Christiansborg mod motovejsforlængelse. Arkivfoto

Bred politisk aftale om Hillerødmotorvejens forlængelse

Folketingsflertal sætter 12 millioner kroner af til VVM-undersøgelse af motorvejsforlængelse til Hillerød

Af
Af Mette Dolmer Thygesen

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået aftale om at afsætte 12 millioner kroner til en VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse.

Det oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i en pressemeddelelse onsdag morgen.

"Der har længe været et stort lokalt ønske om en forlængelse af Hillerødmotorvejen fra Allerød og helt til Hillerød, og nu har forligskredsen bag aftale om en grøn transportpolitik (V, LA, K, S, DF, RV og SF) besluttet at igangsætte en VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse," skriver ministeriet.

Udvidelse til 4-sporet motorvej

Projektet går ud på at undersøge en udvidelse af den eksisterende motortrafikvej til en 4-sporet motorvej på hele strækningen. Motortrafikvejen er forberedt til udvidelse til motorvej.

"Motortrafikvejen fra Allerød til Hillerød er en af de mest belastede motortrafikveje i hele landet. En forlængelse af Hillerødmotorvejen vil kunne aflaste denne trængsel. Det betyder, at tid, der bliver brugt på at sidde i kø, i stedet kan bruges på arbejde eller sammen med familien," udtaler transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i meddelelsen og glæder sig over, at de nu igangsætter en undersøgelse af en forlængelse af Hillerød-motorvejen, som kan danne grundlag for en politisk stillingtagen til projektet.

Der afsættes 12 millioner kroner til VVM-undersøgelsen, som altså vil kunne danne grundlag for en politisk stillingtagen og efterfølgende anlægslov.

VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse, Allerød-Hillerød

Projektets formål Hillerødmotorvejens forlængelse er en motortrafikvej, som for størstedelens vedkommende er udlagt som 2+1-vej. Projektet går ud på at udvide den eksisterende motortrafikvej til en 4-sporet motorvej på hele strækningen.

Motortrafikvejen er forberedt til udvidelse til motorvej.

Projektbeskrivelse og status

Der er stor trængsel på strækningen på hverdage. Om morgenen er der kolonnekørsel syd på, som tager til i tæthed jo længere sydpå, man kommer. Om eftermiddagen er der lang kø lige inden strækningen ved Hillerødmotorvejens ophør og overgangen til motortrafikvejen. Herefter er der tæt trafik nordpå.

Trafikken varierer fra ca. 35.000 biler i døgnet på den sydligste del til ca. 18.000 biler i døgnet på den nordligste del.

Strækningen mellem Allerød og Hillerød består af tre delstrækninger:

En ca. 8 km lang delstrækning fra Allerød til Overdrevsvejen syd for Hillerød. Strækningen er i dag motortrafikvej med 2+1 spor.

En ca. 3,5 km lang delstrækning fra Overdrevsvejen til Herredsvejen vest for Hillerød. Strækningen er i dag motortrafikvej med 2+1 spor.

En ca. 2 km lang delstrækning fra Herredsvejen til Isterødvejen nord for Hillerød. Strækningen er i dag motortrafikvej, men kun med 2 spor.

Beskrivelse af VVM-undersøgelsen

Ved en VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse fra Allerød til Hillerød gennemføres offentlige høringer, ligesom der udarbejdes et skitseprojekt og foretages en miljøvurdering af udvidelsen. Endvidere undersøges mulighederne for evt. etapeopdeling.

Motortrafikvejen har allerede tilslutningsanlæg og alle skærende veje er ført over eller under. Derfor vil skitseprojekteringen have fokus på udbygning af afvandingssystemet, underførte bygværker, de støjmæssige forhold, trafik og trafikafvikling samt på at reducere risikoelementerne ved det efterfølgende anlægsarbejde.

Endvidere vurderes konsekvenserne af udbygningen i forhold til en situation, hvor de nuværende veje bevares uændret (et såkaldt 0-alternativ). Det drejer sig eksempelvis om trafikal effekt og støjforhold. Derudover gennemføres en beregning af de anlægs- og samfundsøkonomiske konsekvenser.

VVM-undersøgelsen vil kunne danne baggrund for en politisk stillingtagen til et konkret anlægsprojekt og anlægslov. Den kan gennemføres indenfor en tidsramme på ca. 2 år og indenfor en økonomisk ramme på 12 mio. kr.

Publiceret 14 December 2016 10:44