Forholdsmæssigt færre på offentlig forsørgelse i Allerød

Andelen af sygemeldte blandt borgere på offentlig forsørgelse er dog højere end på landsplan

Af
Michael Braunstein

Allerød Kommune har forsat landet laveste ledighed på 2 procent, og også når det gælder antallet af personer på offentlig forsørgelse skiller Allerød sig ud.

Det viser en orientering til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Antallet af borgere som modtager offentlig forsørgelse er forholdsvis stabilt, uanset hvordan ledighedsprocenten udvikler sig. I Allerød Kommune har antallet af borgere som har modtaget offentlig forsørgelse i årene 2010-2015 gennemsnitligt været på 2.750 personer, svarende til 1.400 helårspersoner, fremgår det af orienteringen.

Her anføres det også, at reform af førtidspension, fleksjob, dagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse med mere betyder, at der er sket større forskydninger mellem de forskellige ydelsestyper. Ny ydelsestyper er kommet til, andre er afskaffet, og for en lang række ydelser er kriterierne ændret væsentligt. Antallet af borgere på de enkelte ydelsestyperne er derfor ikke sammenlignelige over årene.

Det oplyses, at Allerød Kommune forsat har landet laveste ledighed på 2 procent. På landsplan svarer antallet af helårspersoner på offentlig forsørgelse i forhold til antallet af personer i arbejdsstyrken (16-66 år) til ca. 24 pct., mens det tilsvarende tal for Allerød Kommune er ca. 12 pct.

I Allerød Kommune er 40 procent af helårspersonerne på en permanent forsørgelsesydelse i form af førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse, mens tallet på landsplan er på 45 pct.

Særligt når det gælder antallet af borgere, som er tilkendt førtidspension, skiller Allerød Kommune sig ud med en andel på 28 pct. mod 34 pct. på landsplan.

Allerød Kommunes generelle lave ledighedsniveau afspejler sig også på kontanthjælps-området, hvor Allerød Kommune har en markant lavere andel end for landet som helhed. I Allerød modtager 7 pct. af det samlede antal borgere på offentlig forsørgelse kontanthjælp, mens tallet for landet er på 15 pct.

Allerød Kommune modtage flygtninge efter en kvote udmeldt af Udlændingestyrelsen. I 2015 udgjorde antallet af helårspersoner i denne gruppe 7 pct. af alle, der modtager offentlig forsørgelse, mod 2 pct. på landsplan.

Andelen af sygemeldte borgere blandt borgere på offentlig forsørgelse er højere end på landsplan. I Allerød udgør sygemeldte borgere ca. 19 pct., mens tallet på landsplan er på 11 pct. En væsentlig del af forklaring herpå er, at andelen af beskæftigede er højere i Allerød (ca. 78 pct.) end på landsplan (ca. 69 pct.). Kun borgere i beskæftigelse samt forsikrede ledige kan i forbindelse med sygdom modtage sygedagpenge, mens øvrige offentligt forsørgede fortsætter på samme ydelse, fremgår det af orienteringen.

Publiceret 11 January 2017 08:00

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV